Hopp til hovedinnhold

Data fra SSB - no.ssb.fdb

Registerdata som inngår i SSBs statistikkproduksjon

Siste versjon inneholder 640 Variabler.

Endringslogg

Klikk på et variabelnavn for å se metadata for denne versjonen av variabelen.

Versjon 31 - 2024-07-01

Nye variabler skatt og inntekt. Utdanningsvariabler oppdatert til siste årgang/periode. Oppdatert beskrivelse elhub.

NUDB_UTVEKSL_SKOLEAAREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSAVTALEEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSLANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_UTVEKSL_STUDIEPROGRAMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
NUDB_KURS_GRPOENGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ELHUB_PERS_MALEPUNKTID_FNROppdatert metadata: Første publisering.
ELHUB_PERS_STROMFORBRUKOppdatert metadata: Oppdatert metadata.
ELHUB_PERS_MALEPUNKT_ADR_KOMMUNEOppdatert metadata: Oppdatert metadata.
NUDB_KURS_FNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_KOMPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_LOEPENREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_FULLANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_ORGANISERINGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_EIERFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_REALKOMPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_HELDELEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_UTFALLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ELHUB_PERS_KRAFTPRODUKSJONOppdatert metadata: Oppdatert metadata.
ELHUB_PERS_PRISOMRADEOppdatert metadata: Oppdatert metadata.
NUDB_KURS_RETTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_UTDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_UHGRUPPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_NUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_BA_AFP_OFFENTLIGNy variabel: Første publisering
SKATT_BA_ALDERSPENSJ_FOLKETRNy variabel: Første publisering
SKATT_FRADR_UTENLANDSSKATTNy variabel: Første publisering
NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KOMM_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_BACHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_DOKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_BUEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_SEMESTER_FFF_HOYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSAEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SOSBAKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_HUSH_IES_OECDNy variabel: Nye årganger.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSAEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_ASKNy variabel: Første publisering
SKATT_BA_AFP_PRIVATNy variabel: Første publisering
SKATT_BA_DAGPENGERNy variabel: Første publisering
SKATT_BA_EL_KOMMUNIKASJONNy variabel: Første publisering
SKATT_PRIMAERBOLIGNy variabel: Første publisering
SKATT_SEKUNDAERBOLIGNy variabel: Første publisering
SKATT_SKFRI_UTBYTE_GEVINSTNy variabel: Første publisering
SKATT_SKPL_GEVINST_VERDIPAPIRNy variabel: Første publisering
SKATT_RENTEINNTEKTERNy variabel: Første publisering
SKATT_RENTEUTGIFTERNy variabel: Første publisering
SKATT_TJENESTEPENSJONNy variabel: Første publisering
SKATT_TOPPSKATTNy variabel: Første publisering
SKATT_UTBYTTENy variabel: Første publisering
NUDB_NUS2000_FAR_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NUS2000_MOR_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_TRINNSKATTNy variabel: Første publisering
SKATT_INNTEKT_STATNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_MRK_FNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG05Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES05Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES09Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG05Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG09Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_KONTRAKTSTYPEEndret data og/eller metadata: Første publisering.
NUDB_KURS_PROVEKANDTYPEEndret data og/eller metadata: Første publisering.

Versjon 30 - 2024-05-31

Nye variabler skatt

SKATT_FRADR_BSUNy variabel: Første publisering
SKATT_FORMUE_KOMMUNENy variabel: Første publisering.
SKATT_FORMUE_STATNy variabel: Første publisering.
SKATT_FRADR_FINNMARKNy variabel: Første publisering
SKATT_FRADR_FOUNy variabel: Første publisering
SKATT_FRADR_LAV_INNTEKTNy variabel: Første publisering
SKATT_FRADR_LITEN_SKATTEEVNENy variabel: Første publisering
SKATT_FELLESSKATTNy variabel: Første publisering.
SKATT_PI_ANNEN_NAERINGNy variabel: Første publisering
SKATT_PI_FF_FAMBNy variabel: Første publisering.
SKATT_INNTEKT_KOMMUNENy variabel: Første publisering
SKATT_INNTEKTSFRADRAGNy variabel: Første publisering
SKATT_PI_UFORENy variabel: Første publisering.
SKATT_PI_PENSJONERNy variabel: Første publisering.
SKATT_PI_LONNNy variabel: Første publisering.
SKATT_MINSTEFRADRAGNy variabel: Første publisering

Nye variabler fra statistikkbanken.

SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_ADMINISTRASJONNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_AKTIVISERING_SERVICETJENESTERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_AKTIVITETSTILBUD_BARN_UNGENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_AMORTISERING_PREMIEAVVIKNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_AMORTISERING_TIDLIGERE_AARNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_ANDRE_KULTURAKTIVNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_ARBEIDSRETTETNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_AVLOPSNETTNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_AVLOPSRENSINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BARNEHAGENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BARNEHAGELOKALER_SKYSSNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BARNEVERNSTILTAK_M_PLASSERINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BARNEVERNSTILTAK_U_PLASSERINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BARNEVERNTJENESTERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BEREDSKAP_ULYKKERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BIBLIOTEKNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BISTAND_BOLIGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BOLIGBYGGINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_BYGGESAKNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_DIAGNOSE_REHABNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_DISTRIBUSJON_VANNNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_EIENDOMSFORVALTNINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_EIERSEKSJONERINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_ADM_KOMMNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_BARNEHAGENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_BARNEVERNNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_BRANN_ULYKKESVERNNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_EIENDOMSFORVALTNING_KOMMNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_FELLESUTGIFTER_KOMMNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_GRUNNSKOLENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_HELSE_OMSORGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_KIRKENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_KOMMUNALE_BOLIGERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_KULTURSEKTOR_KOMMNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_NAERINGSFORVALTNING_KOMMNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_PLAN_BYGG_MILJO_KOMMNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_POLITISK_STYRING_KONTROLLNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_SAMFERDSEL_KOMMNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_SOSIALSEKTORNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_F_VANN_AVLOP_RENOVASJONNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_FELLESUTGIFTERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_FOREBYGGENDE_HELSEARBEIDNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_FOREBYGGING_ULYKKERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_GRAVPLASSERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_GRUNNSKOLENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_HELSE_OMSORG_HJEMMENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_HELSE_OMSORG_INSTITUSJONNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_HELSESTASJON_SKOLEHELSENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_IDRETT_IDRETTSANLEGGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_INNSAMLING_HUSHOLDNINGSAVFALLNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_INSTITUSJONSLOKALERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_INT_KOM_SAMARBEIDNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_INTERNE_SERVICEENHETERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_INTRODUKSJONNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KART_OPPMAALINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KINONy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KIRKENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KOMM_DISP_BOLIGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KOMM_VEINy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KOMMUNALE_IDRETTSANLLEGGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KONSESJONSKRAFTNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KONTROLL_REVISJONNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KULTURBYGGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KULTURMINNEFORVALTNINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KULTURSKOLERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KUNSTFORMIDLINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_KVALIFNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_LANDBRUKSFORVALTNINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_LIVSSYNNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_MUSEERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_NAERINGSVIRKNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_NATURFORVALTNINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_OYEBLIKKELIG_HJELPNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_PENSJONNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_PLANSAKSBEHANDLINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_POLITISK_STYRINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_PREMIEAVVIKNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_PREMIEFONDNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_PRODUKSJON_KRAFTNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_PRODUKSJON_VANNNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_REKREASJONNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_SAMFERDSELNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_SKOLEFRITIDSTILBUDNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_SKOLELOKALERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_SKOLESKYSSNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_SOMATISKE_TJENESTERNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_SOSIALT_FOREBYGGENDENy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_STYRKET_FORSKOLEBARNNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_TILBUD_RUSNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_TILRETTELEGGINGNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_TJENESTER_UTENFOR_ORDINAERTNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_TOMMING_SEPTIKNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_UTSLIPPSTILATELSER_MMNy variabel: Ny variabel
SB12362_KOSTRA_LONNSUTGIFTER_VOKSENOPPLAERINGNy variabel: Ny variabel

Nye data trafikkulykker.

TRAFULYK_PERS_ALDERNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_BESKTLSENy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_KJOENNNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_KJPASSGRNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_KJRTKODENy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_TRAFENHTNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_TYPENy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_AARMNDNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_FNRNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_PERS_TRAFULYKNy variabel: Første publisering.

Nye variabler utdanning. Data om kjøretøy og valg oppdatert til siste årgang/periode.

KJORETOY_AKSLEREndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_BRUKTIMPEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_BREDDEEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_DRIVSTOFF_OMKEndret data og/eller metadata: Ny årgang og nye observasjoner.
KJORETOY_EG_VEKTEndret data og/eller metadata: Ny årgang og nye observasjoner.
KJORETOY_FREG_AREndret data og/eller metadata: Ny årgang og nye observasjoner.
KJORETOY_KJ_ARTEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_LADBAREndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_AKSLER_DRIFTEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_ANTALL_DOREREndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_KJORETOYID_FNREndret data og/eller metadata: Ny årgang og nye observasjoner.
KJORETOY_KJT_GRUPEndret data og/eller metadata: Ny årgang og nye observasjoner.
KJORETOY_LENGDEEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_FORANEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_CO2_UTSLIPPEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_DRIVSTOFF_FORBRUKEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_THV_M_BREMSEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_THV_U_BREMSEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_TKNAVNEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_VOGNTOGVEKTEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_TOTALTEndret data og/eller metadata: Ny årgang.
KJORETOY_TOT_VEKTEndret data og/eller metadata: Ny årgang og nye observasjoner.
VALG_STEMT_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
VALG_MANNTALL_KOMMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
VALG_FORHAAND_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_VGS_STP_REA3022Ny variabel: Første publisering.
NUDB_VGS_STP_REA3024Ny variabel: Første publisering.
NUDB_VGS_STP_REA3026Ny variabel: Første publisering.
NUDB_VGS_STP_REA3028Ny variabel: Første publisering.

Versjon 29 - 2024-04-19

Nye variabler Elhub. Data om befolkning og trygd oppdatert til siste årgang/periode. Oppdatert metadata utdanning.

AFPO2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPO2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
ALDPENSJ2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBAVKLARPFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
ARBSOEK2001FDT_HOVEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNETRMOTFDT_ANTBARNEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BARNETRMOTFDT_BELOPEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BARNETRMOTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BARNETRMOTFDT_STATUSKEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATBRN2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATEKT2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
GRUNNSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
HJELPSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
UFOERP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
UFOERP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBEIDSFORHOLD_PERSONOppdatert metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_DOEDS_DATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FAR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FODELANDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_BYDELEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FORSTDATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_INNALDEREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_INVKATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_KJOENNEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_LANDBAK3GENEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_MOR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ELHUB_PERS_KRAFTPRODUKSJONNy variabel: Første publisering.
ELHUB_PERS_MALEPUNKT_ADR_KOMMUNENy variabel: Første publisering.
ELHUB_PERS_MALEPUNKTID_FNRNy variabel: Første publisering.
ELHUB_PERS_PRISOMRADENy variabel: Første publisering.
ELHUB_PERS_STROMFORBRUKNy variabel: Første publisering.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Versjon 28 - 2024-03-22

Data om sykefravær, utdanning, boforhold og sysselsetting oppdatert med nyeste årganger/observasjoner

NUDB_GS_STP_ENGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_KRLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_KHVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_KROEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_MATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_MHEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_MUSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_NATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_NOHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_NOMEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_NOSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_RLEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_SAFEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBEIDSFORHOLD_PERSONOppdatert metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BOFORHOLD_TRANGBODDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ROMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_WCEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLETAEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSAREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGGEAAREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_EIE_LEIEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_EIEFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_HUSHTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KJOKKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KILDE_KOBLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_P_AREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_FRTK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_VIRK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

Versjon 27 - 2024-02-19

Ny data fra statistikkbanken

SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_ANNEN_EIENDOMNy variabel: Ny variabel
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_BOLIG_FRITIDSBOLIGNy variabel: Ny variabel
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_ENEBOLIG_120KVMNy variabel: Ny variabel
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_I_ALTNy variabel: Ny variabel
SB14019_KOSTRA_DRIFTSUTGIFTER_YTELSE_LIVSOPPHOLDNy variabel: Ny variabel
SB12241_KOSTRA_HUSHOLDNINGSAVFALL_AARSINNBYGGERNy variabel: Ny variabel
SB12241_KOSTRA_MATRIALGJENVINNING_AARSINNBYGGERNy variabel: Ny variabel

Data om skatt, inntekt og trygd oppdatert til siste årgang/periode. Nye data trafikkulykker.

SOSHJLPZFDT_ANTKOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
SOSHJLPZFDT_BIDBEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
SOSHJLPZFDT_MNDUTBETEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FORMUESKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_FRADR_FAGFORENINGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_BANKINNSKUDDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_BRUTTOFORMUEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_BRUTTOINNTEKTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_GJELDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJIEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_REALKAPITALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_AFP_OFFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_PRIVEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_SUMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AKSJEUTBYTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ARBLEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ASK_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BARNETRYGDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BOSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_FONDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORMUE_UTLANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BER_BRFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_GRUNN_HJELPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BER_REALKAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_FTRYGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_KODE218Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_KONTANTSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_REALISASJONSTAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_PRIM_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSH_IESEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSH_IES_EUEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_RENTINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_RENTUTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SEK_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SOSIALEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_STUDIESTIPENDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SYKEPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_USIKRET_GJELDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_VERDIPAPIREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WNARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_UTSKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WIESEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WKAPINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WOVERFOREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSAMINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKATOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKFROVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WYRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
SKATT_ARV_GAVEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_FRADR_REISEUTGIFTEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
TRAFULYK_ANTALL_KJTNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_ANTALL_PERSNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_FARTSGRENy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_FOEREFORNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_KODEULYNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_KOMMUNENy variabel: Første publisering.
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_FASTSATT_SKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_NETTOFORMUEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
TRAFULYK_PKJHINDRNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_UHELLSKONy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_VAERFORHNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_VEISTATUSNy variabel: Første publisering.
TRAFULYK_AARMNDNy variabel: Første publisering.
INNTEKT_FORELDREPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_NARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ANDREKAPINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_LONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SUM_ARBAVKLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_OVERFOREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_YRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WLONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJELPM_BIDRAGOppdatert metadata: Første publisering.
SOSHJELPM_LAANOppdatert metadata: Første publisering.
KVALIFSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BOSATTEFDT_BOSTEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SIVSTANDFDT_SIVSTANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_LAANEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
SUPPLSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 26 - 2023-11-20

Data om a-ordning, utdanning oppdatert til siste årgang/periode. Nye data utdanning, sosialhjelp.

ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORMEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAKEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SLUTTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_H3LDELTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_ANNEN_BETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_BONUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_BONUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTILEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TYPEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_IALTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_VEKTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_IMP_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STARTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SYSSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKKEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FASTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_KONTANT_IMPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMEREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALLEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIMEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_ALDEREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOTID_SISTEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_DNREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KOMMNREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBEIDSFORHOLD_PERSONEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONNEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FERIEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_NATURALEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KJOENNEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_STATSBORGERSKAPEndret data og/eller metadata: Oppdatert title.
NUDB_UTVEKSL_SKOLEAAREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSAVTALEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSLANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KOMM_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_BUEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_SEMESTER_FFF_DOKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_HOYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSAEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SOSBAKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_VGS_STP_ENG1002Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_VGS_STP_ENG1003Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_VGS_STP_ENG1007Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_VGS_STP_ENG1009Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_VGS_STP_MAT1005Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse
NUDB_VGS_STP_MAT1015Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_MAT1019Ny variabel: Første publisering.
NUDB_VGS_STP_MAT1021Ny variabel: Første publisering.
NUDB_VGS_STP_NOR1206Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1211Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1212Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1213Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1231Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1232Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1233Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_REA3056Ny variabel: Første publisering.
NUDB_VGS_STP_REA3060Ny variabel: Første publisering.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSAEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SEMESTER_FFF_BACHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SOSHJELPM_BIDRAGNy variabel: Første publisering.
SOSHJELPM_LAANNy variabel: Første publisering.
SOSHJELPM_KOMMUNENy variabel: Første publisering.
SOSHJELPM_SOSHJELPM_ID_FNRNy variabel: Første publisering.
NUDB_KURS_GRPOENGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_FNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_LOEPENREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_ORGANISERINGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_PROVEKANDTYPENy variabel: Første publisering.
NUDB_KURS_REALKOMPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_FULLANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_EIERFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_KOMPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_HELDELEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_RETTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_NUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_UHGRUPPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_UTDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_UTFALLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_KONTRAKTSTYPENy variabel: Første publisering.
NUDB_UTVEKSL_STUDIEPROGRAMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

Versjon 25 - 2023-10-25

Nye variabler kjøretøy. Data om befolkning og sykefravær oppdatert til nyeste årgang.

BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PARSTATUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_SOSKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_TS_KODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANT_SOSKENEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN3_I_FAMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_TETTNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_AKSLERNy variabel: Første publisering.
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_BREDDENy variabel: Første publisering.
KJORETOY_BRUKTIMPNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_TEKN_AKSLER_DRIFTNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_LADBARNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_TEKN_ANTALL_DORERNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_KJ_ARTNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_FORANNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_TEKN_CO2_UTSLIPPNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_TEKN_DRIVSTOFF_FORBRUKNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_TEKN_THV_M_BREMSNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_TEKN_THV_U_BREMSNy variabel: Første publisering.
KJORETOY_TEKN_VOGNTOGVEKTNy variabel: Første publisering.
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_TOTALTNy variabel: Første publisering.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
BEFOLKNING_IMPUTERTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PARITETEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FORELDREKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_TEKN_TKNAVNNy variabel: Første publisering.
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYPEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_LENGDENy variabel: Første publisering.
BEFOLKNING_STATUSKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_MRK_FNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_KJORETOYID_FNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 24 - 2023-08-25

Oppdatert metadata aordningen.

ARBLONN_PERS_STATSBORGERSKAPOppdatert metadata: Oppdatert title.

Nye variabler bostøtte, a-ordningen. Data om barnevern oppdatert til nyeste årgang. Oppdatert metadata kjøretøy, kriminalitet.

BARNEVERN_FODTAAREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_HJELPETILEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_HJELPETIL12Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_KOMMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_OMSORGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_OMSORG12Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOSTOTTE_ANT_AVSLATTNy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_ANT_INNVILGETNy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_BOSTOTTE_GJSNITTNy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_ANT_SOKNADNy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_BOUTGIFT_GJSNITTNy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_HUSSTANDSMEDLEMMERNy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_OVERGANGSORDNINGNy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_SISTE_BOUTGIFTERNy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_SUM_BOSTOTTENy variabel: Første publisering.
BOSTOTTE_SUM_BOUTGIFTERNy variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_ALDER_GJTIDOppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_AVGJDATOOppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO1Oppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO2Oppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJFYLKEOppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_GRUPPELOVOppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_KJONN_POLITIREGOppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_LOVANTOppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_REGDATOOppdatert metadata: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_TYPEAVGJOppdatert metadata: Første publisering.
KJORETOY_DRIVSTOFF_OMKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_EG_VEKTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_FREG_AROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_KJT_GRUPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_TOT_VEKTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_STATSBORGERSKAPNy variabel: Første publisering.
BARNETRMOTFDT_STATUSKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Versjon 23 - 2023-07-07

Oppdatert metadata for ARBLONN, ARBEIDSSOKER og REGSYS.

ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORMOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBKOMMOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_H3LDELTIDOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEIDOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_KILDEOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SLUTTOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAKOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STARTOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDEOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SYSSOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTIDOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TYPEOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Oppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_ANNEN_BETOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_BONUSOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_BONUSOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONNOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_IALTOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTILOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_VEKTOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FASTOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGGOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FERIEOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKKOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSEOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGGOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_IMP_STATUSOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_KONTANT_IMPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_NATURALOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTIDOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMEROppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAGOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIMEOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALLOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPPOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDETOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDETOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_ALDEROppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOTID_SISTEOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_DNROppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KJOENNOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KOMMNROppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDEOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPSTOppdatert metadata: Nye perioder.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBKOMMOppdatert metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSOppdatert metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_KILDEOppdatert metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Oppdatert metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARBTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBTIMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FORG_FRMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_ID_SSBOppdatert metadata: Nye årganger.
REGSYS_FRTK_ORG_FORMOppdatert metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_KILDE_YRKSTATOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2002Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2007Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN94Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGBEDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGFOROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_ID_SSBOppdatert metadata: Nye årganger.
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKE_PUBLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKSTATOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBEIDSSOKER_ALDEROppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_ANT_D_ASOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_FINOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_GROVOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_AS_HOVEDOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_AS_YTELSEOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_DAGDATO1Oppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_ESTATUSOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_KJOENNOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_MAXDPOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_REG_STATOppdatert metadata: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_TILTAKOppdatert metadata: Første publisering.
REGSYS_ARBKOMMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Data om a-ordning, befolkning, sykefravær, oppdatert med nye perioder/observasjoner.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert beskrivelse.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORMEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SLUTTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STARTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_BONUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_ANNEN_BETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_BONUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONNEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_IALTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTILEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_VEKTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SYSSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKKEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FERIEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FASTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_NATURALEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_IMP_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_KONTANT_IMPNy variabel: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMEREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIMEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALLEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_ALDEREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOTID_SISTEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_DNREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KJOENNEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KOMMNREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBEIDSFORHOLD_PERSONEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAKEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TYPEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_H3LDELTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
BEFOLKNING_INNGRUNN1Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_KONTANTFjernet variabel: Fortsetter som ARBLONN_LONN_KONTANT_IMP fra versjon 23.

Versjon 22 - 2023-07-06

Oppdatert metadata a-ordningen

ARBLONN_LONN_KONTANTOppdatert metadata: Nye perioder.

Data om kjøretøy, sysselsetting, FD-Trygd oppdatert med nyeste årganger/observasjoner. Nye data kriminalitet, arbeidssøker.

ETLATBRN2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ALDPENSJ2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATEKT2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
GRUNNSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
HJELPSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
UFOERP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
UFOERP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBSOEK2001FDT_HOVEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_EG_VEKTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_FREG_AREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_DRIVSTOFF_OMKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_KJORETOYID_FNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_FRTK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_KJT_GRUPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_TOT_VEKTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_VIRK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KOMM_16Oppdatert metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FORG_FRMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2002Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2007Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN94Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_ORG_FORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_GROVNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_FINNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_ANT_D_ASNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_ALDERNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_AS_YTELSENy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_MAXDPNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_ESTATUSNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_DAGDATO1Ny variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_ALDER_GJTIDNy variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_AVGJDATONy variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO1Ny variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO2Ny variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_GJFYLKENy variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_GRUPPELOVNy variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_KJONN_POLITIREGNy variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_LOVANTNy variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_REGDATONy variabel: Første publisering.
KRIMINALITET_SIKTEDE_TYPEAVGJNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_KJOENNNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_TILTAKNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_REG_STATNy variabel: Første publisering.
ARBEIDSSOKER_AS_HOVEDNy variabel: Første publisering.

Versjon 21 - 2023-03-24

Data om a-ordning, befolkning, utdanning oppdatert til siste årgang/periode.

SKATT_BANKINNSKUDDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_ALDEREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
BEFOLKNING_FODELANDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FORSTDATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_INNALDEREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_INVKATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_LANDBAK3GENEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBEIDSFORHOLD_PERSONEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORMEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
BARNEVERN_FODTAAROppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.
BARNEVERN_HJELPETILOppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.
BARNEVERN_HJELPETIL12Oppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.
BARNEVERN_KOMMOppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.
BARNEVERN_OMSORGOppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.
BARNEVERN_OMSORG12Oppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.
NUDB_KURS_UTDOppdatert metadata: Oppdatert kodeliste.
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SLUTTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAKEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_H3LDELTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STARTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_SYSSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_BONUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_ANNEN_BETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_BONUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_TYPEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTILEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONNEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_IALTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_EKV_VEKTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FERIEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FASTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_NATURALEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_IMP_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_KONTANTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAGEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMEREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIMEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALLEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDETEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOTID_SISTEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_DNREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KJOENNEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPSTEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKKEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KOMM_16Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_KOMMNREndret data og/eller metadata: Nye perioder.
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_ARB_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Nye perioder.
ARBLONN_ARB_KILDEEndret data og/eller metadata: Nye perioder.

Versjon 20 - 2023-03-08

Data om befolkning, boforhold, trygd, inntekt, utdanning, skatt og sykefravær oppdatert til nyeste årgang/periode. Ny variabel skatt.

BOFORHOLD_ANTALL_ROMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_WCEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLETAEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSAREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGGEAAREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_EIE_LEIEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_EIEFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_HUSHTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KILDE_KOBLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KJOKKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_P_AREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_TRANGBODDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_AFP_OFFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_PRIVEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_SUMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ASK_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ARBLEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORELDREPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORMUE_UTLANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FONDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_KONTANTSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_KODE218Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_NARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_LONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_OVERFOREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SEK_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SOSIALEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_PRIM_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SYKEPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_USIKRET_GJELDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSH_IES_EUEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSH_IESEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_VERDIPAPIREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WLONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_UTSKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WNARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WKAPINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WIESEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKFROVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WOVERFOREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKATOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSAMINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WYRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_YRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
GRUNNSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
HJELPSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
ARBSOEK2001FDT_HOVEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_BACHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_DOKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_HOYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NUS2000_MOR_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NUS2000_FAR_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSAEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_ENG1002Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_ENG1003Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_SOSBAKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_ENG1007Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_ENG1009Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_MAT1005Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_MAT1015Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1206Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_BUEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1211Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1212Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1213Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1231Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1232Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_VGS_STP_NOR1233Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSAEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AKSJEUTBYTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BOSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BARNETRYGDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_GRUNN_HJELPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ANDREKAPINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_REALISASJONSTAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_STUDIESTIPENDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_FTRYGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_RENTUTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_RENTINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBAVKLARPFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BARNETRMOTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BARNETRMOTFDT_ANTBARNEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BARNETRMOTFDT_STATUSKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_DOEDS_DATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BARNETRMOTFDT_BELOPEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_FAR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_MOR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_KJOENNEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INTROSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BER_REALKAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAGEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BER_BRFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITALEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_BRUTTOFORMUEEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_BRUTTOINNTEKTEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKTEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FORMUESKATTEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FRADR_REISEUTGIFTEREndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJIEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FRADR_FAGFORENINGEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_GJELDEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_REALKAPITALEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_NETTOFORMUEEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FASTSATT_SKATTEndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SUM_ARBAVKLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert beskrivelse.
SKATT_BANKINNSKUDDNy variabel: Første publisering.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert beskrivelse.
SKATT_ARV_GAVEREndret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BYDELEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 19 - 2023-02-22

Nye variabler utdanning.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG05Ny variabel: Første publisering.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG08Ny variabel: Første publisering.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES05Ny variabel: Første publisering.
NUDB_KURS_ORGANISERINGNy variabel: Første publisering.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES08Ny variabel: Første publisering.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES09Ny variabel: Første publisering.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG05Ny variabel: Første publisering.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG08Ny variabel: Første publisering.
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG09Ny variabel: Første publisering.

Oppdatert metadata A-ordningen, Inntekt, utdanning, valg, befolkning, kjøretøy, sysselsetting, trygd, skatt

ARBEIDSFORHOLD_PERSONOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_ARBKOMMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_H3LDELTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_KILDEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_SYSSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_TYPEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_ANNEN_BETOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_BONUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_EKV_BONUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONNOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_EKV_IALTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTILOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_EKV_VEKTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_FASTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_FERIEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_IMP_STATUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_KONTANTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_NATURALOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_OVERTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_TIMEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDETOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDETOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_ALDEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_BOTID_SISTEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_KJOENNOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_KOMMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPSTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_DNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_IMPUTERTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_PARITETOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_FORELDREKODEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_FORSTDATOOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_INNALDEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_ENGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_ENMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_ENSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_HEIOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_KHVOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_KRLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_KROOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_KROEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_MATOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_MHEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_MUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_NAMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_NATOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_NOHOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_NOMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_NOSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_RLEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_SAFOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_SAMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_UTVEKSL_SKOLEAAROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_ANT_SOSKENOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARNOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARN3_I_FAMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BYDELOppdatert metadata: Første publisering.
BEFOLKNING_DOEDS_DATOOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_FODELANDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_KJOENNOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_LANDBAK3GENOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_PARSTATUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_SOSKENKODEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_STATUSKODEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_TETTNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_MOR_FNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_FAR_FNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_MRK_FNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_INVKATOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_INNGRUNN1Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_UTVEKSL_STUDIEPROGRAMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_TS_KODEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSLANDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSAVTALEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_REALKOMPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_RETTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_UHGRUPPEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_UTFALLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_EIERFOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_FNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_GRPOENGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_HELDELOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_KOMPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_UTDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_TOT_VEKTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_DRIVSTOFF_OMKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_EG_VEKTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_FREG_AROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_KJORETOYID_FNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KJORETOY_KJT_GRUPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_FULLANDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPP2011FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ALDPENSJ2011FDT_GRADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBSOEK1992FDT_STONADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBSOEK1992FDT_TILTAK3Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBSOEK1992FDT_TILTAK5Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOSATTEFDT_BOSTEDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ENSLIGUTDFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ETLATBRN1992FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ETLATBRN2011FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ETLATEKT1992FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ETLATEKT2011FDT_GRADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ETLATFAM1992FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
FUFOERPFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
FUFOERPFDT_UFGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INTROSTFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KVALIFSTFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_BTFAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_ETFAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_FRADFAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_GPFAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_STFAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_TPFAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_UFGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_VTSMFAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJPOENGFDT_OPTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJPOENGFDT_SPTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REHABFDT_DAGSATSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REHABFDT_INNV_GRADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REHABFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SIVSTANDFDT_SIVSTANDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SOSHJLPFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SOSHJLPZFDT_ANTKOMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SOSHJLPZFDT_BIDBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SOSHJLPZFDT_LAANOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SOSHJLPZFDT_MNDUTBETOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SUPPLSTFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
TIDSUFOERPFDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
TIDSUFOERPFDT_UFGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
UFOERP1992FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
UFOERP1992FDT_UFGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
UFOERP2011FDT_GRADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
UFOERP2011FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPO1992FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPO2011FDT_GRADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPO2011FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPP1992FDT_MOTTAKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
AFPP2011FDT_GRADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBKOMMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBTIMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_ORG_FORMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_KILDE_YRKSTATOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2002Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN94Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGFOROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_ARV_GAVEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITALOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_BRUTTOFORMUEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_BRUTTOINNTEKTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FASTSATT_SKATTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FORMUESKATTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FRADR_FAGFORENINGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_FRADR_REISEUTGIFTEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJIOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
VALG_FORHAAND_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
VALG_MANNTALL_KOMMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
VALG_STEMT_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
VALG_TVERRVEKTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBKOMMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_KILDEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_ID_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGBEDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_ID_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKE_PUBLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_GJELDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_NETTOFORMUEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SKATT_REALKAPITALOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BER_BRFORMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BER_REALKAPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BOSTOTTEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITALOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BRUTTOFORMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORMUESKATTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORSORGERFRADRAGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FTRYGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_GJELDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_GRUNN_HJELPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_PGIVINNTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALISASJONSTAPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_RENTINNTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_RENTUTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SKPLOVFOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_STUDIESTIPENDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SUM_ARBAVKLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_TJENPENOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ANDREKAPINNTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BANKINNSKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BARNETRYGDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FORG_FRMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2007Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKSTATOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_KURS_NUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_SLUTTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_STARTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Oppdatert metadata boforhold og lånekassen.

BOFORHOLD_ANTALL_BADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_ANTALL_ROMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_ANTALL_WCOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_BOLETAOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_BRUKSAREALOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_BYGGEAAROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_EIEFORMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_EIE_LEIEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_HUSHTYPEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_KILDE_KOBLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_KJOKKENKODEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_P_AREALOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_TRANGBODDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_GEBYROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_LAANOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_RENTEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_UTBETALT_LAANOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPENDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNETOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_EXAMENOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_GRADOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Oppdatert metadata barnevern

BARNEVERN_FODTAAROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_HJELPETILOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_HJELPETIL12Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_KOMMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_OMSORGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_OMSORG12Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler utdanning. Data om a-ordning, barnevern, befolkning, FD-Trygd, sykefravær oppdatert til siste periode. Rettet feil i inntektsvariabler.

INNTEKT_HUSH_IES_EUEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.
BARNEVERN_KOMMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_HJELPETIL12Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_SKPLOVFEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONNEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
UFOERP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WOVERFOREndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.
BEFOLKNING_MRK_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_BOTID_SISTEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBEIDSFORHOLD_PERSONEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
AFPO2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_NATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ETLATBRN2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_LONN_FASTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTIDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_INNGRUNN1Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_UTVEKSL_STUDIEPROGRAMNy variabel: Første publisering
NUDB_GS_STP_ENMOppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse
NUDB_GS_STP_NOMEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SOSHJLPZFDT_MNDUTBETEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_NOHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SIVSTANDFDT_SIVSTANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_ENGNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDETEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPO2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_TIMEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_HUSH_IESEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.
ARBLONN_ARB_SLUTTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_ENSOppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_STARTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_ANNEN_BETEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDETEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_EKV_BONUSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
SOSHJLPZFDT_LAANEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPSTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
UFOERP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
ALDPENSJ2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_ARB_TYPEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
NUDB_GS_STP_MHEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_KHVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BARNEVERN_OMSORGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WSAMINNTEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.
BOSATTEFDT_BOSTEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KOMM_16Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse
ARBLONN_LONN_KONTANTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_LONN_EKV_IALTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTILEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_KJOENNEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_KROEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_EKV_VEKTEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BARNEVERN_FODTAAREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BARNEVERN_OMSORG12Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_LONN_NATURALEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_IMP_STATUSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_MATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_MUSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_KILDEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMEREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_KOMMNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_SAFEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_SYSSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_NOSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_OVERFOREndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.
SUPPLSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_ARB_H3LDELTIDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_ALDEREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ETLATEKT2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALLEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_RLEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SOSHJLPZFDT_ANTKOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_HJELPETILEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPPEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_FERIEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_WSKPLOVFEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SOSHJLPZFDT_BIDBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBLONN_ARB_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEIDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_BONUSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_LONN_OVERTIDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBLONN_PERS_DNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

Versjon 18 - 2022-09-02

Nye variabler utdanning, a-ordning og sysselsetting.

ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAKNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARB_KILDENy variabel: Første publisering
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSLANDNy variabel: Første publisering
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORMNy variabel: Første publisering
NUDB_UTVEKSL_SKOLEAARNy variabel: Første publisering
NUDB_UTVEKSL_UTVEKSAVTALENy variabel: Første publisering
REGSYS_KILDE_YRKSTATNy variabel: Første publisering

Data om befolkning og sykefravær oppdatert til nyeste årgang/periode. Ny variabel befolkning.

BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PARSTATUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
BEFOLKNING_PARITETNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1Endret data og/eller metadata: Nye perioder.
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN3_I_FAMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANT_SOSKENEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_SOSKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FORELDREKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_IMPUTERTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 17 - 2022-06-27

Oppdatert metadata befolkning.

BEFOLKNING_FAR_FNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_MOR_FNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Oppdatert metadata utdanning og befolkning.

NUDB_KURS_REALKOMPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Data om utdanning med oppdaterte årganger/observasjoner. Nye variabler kjøretøy og utdanning.

NUDB_KURS_KOMPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_EG_VEKTNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_REALKOMPNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_LOEPENREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_UTFALLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_FREG_ARNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_UTDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_KJT_GRUPNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_FULLANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_TOT_VEKTNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_EIERFNy variabel: Første publisering
KJORETOY_KJORETOYID_FNRNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_RETTNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_NUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
NUDB_KURS_HELDELNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_GRPOENGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KJORETOY_DRIVSTOFF_OMKNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_UHGRUPPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 16 - 2022-04-29

Data om boforhold og lånekassen oppdatert til nyeste årgang. Nye variabler lånekassen og utdanning.

NUDB_VGS_STP_ENG1007Ny variabel: Første publisering
BOFORHOLD_EIEFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_VGS_STP_ENG1009Ny variabel: Første publisering
LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_HUSHTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KJOKKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGGEAAREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
LAANEKASSEN_UTBETALT_LAANEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_P_AREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_EIE_LEIEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSAREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
LAANEKASSEN_SALDO_GEBYREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_TRANGBODDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNETNy variabel: Første publisering
LAANEKASSEN_SALDO_LAANEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_EXAMENNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_ANTALL_WCEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
LAANEKASSEN_SALDO_RENTEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLETAEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ROMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KILDE_KOBLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_GRADNy variabel: Første publisering
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPENDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 15 - 2022-04-01

Oppdatert metadata Lånekassen.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPENDOppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse.

Data om inntekt, skatt, sysselsetting, utdanning og befolkning oppdatert til nyeste årgang.

BEFOLKNING_FAR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_HUSH_IES_EUEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SEK_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_BRUTTOINNTEKTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BER_REALKAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_NARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_NETTOFORMUEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_PRIM_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WOVERFOREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_GJELDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_NATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_ANDREKAPINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_ENMEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_FORMUESKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FODELANDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_NOMEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_RENTUTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_AKSJEUTBYTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_GRUNN_HJELPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_NOHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ASK_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_AFP_OFFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_KODE218Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_FRTK_ORG_FORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_INNALDEREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_BANKINNSKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_FORMUE_UTLANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_LONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_MOR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_WLONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_HUSH_IESEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ARBLEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_INVKATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
REGSYS_FRTK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_ENSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1Ny variabel: Første publisering
INNTEKT_RENTINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_BRUTTOFORMUEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_KONTANTSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WIESEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BOSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1Ny variabel: Første publisering
BEFOLKNING_LANDBAK3GENEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_MHEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJIEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_AFP_SUMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WKAPINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_REALISASJONSTAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BRUTTOFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_KHVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_SYKEPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WSAMINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_FORELDREPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_FONDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERKFjernet variabel: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_YRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FORSTDATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_FORMUESKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SOSIALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WSKFROVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_FASTSATT_SKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_KROEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_FTRYGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BARNETRYGDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_ARV_GAVEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WNARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BER_BRFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger
SKATT_FRADR_REISEUTGIFTEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_MATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_REALKAPITALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_STUDIESTIPENDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_REALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERKFjernet variabel: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKATOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_MUSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_GS_STP_SAFEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
REGSYS_VIRK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_NOSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITALEndret data og/eller metadata: Variabelen omfatter bankinnskudd, andeler i aksjefond, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/655/nb Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
INNTEKT_AFP_PRIVEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_OVERFOREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SKATT_FRADR_FAGFORENINGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_GS_STP_RLEEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_UTSKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WSKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_DOEDS_DATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_SUM_ARBAVKLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_GJELDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KJOENNEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_VERDIPAPIREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BYDELEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_USIKRET_GJELDEndret data og/eller metadata: Nye årganger
INNTEKT_PGIVINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WYRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 14 - 2022-03-21

Oppdatert metadata sykefravær.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERKOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler Sykefravær.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERKNy variabel: Første publisering
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERKNy variabel: Første publisering

Nye variabler A-ordningen.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPPNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_EKV_FMLONNNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_FASTNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGGNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDETNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPPNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_TIMENy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGGNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_ANNEN_BETNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDETNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_EKV_BONUSNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_FERIE_TREKKNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_KONTANTNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPPNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_EKV_IALTNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_EKV_UREGTILNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_EKV_VEKTNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_NATURALNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPPNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_IMP_STATUSNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMERNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPPNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_H3LDELTIDNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_TIME_ANTALLNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPPNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAGNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_FERIENy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_GODTGJORELSENy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_BONUSNy variabel: Første publisering
ARBLONN_LONN_OVERTIDNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_HELDELTIDFjernet variabel: Oppdatert beskrivelse.

Versjon 13 - 2022-02-09

Oppdatert metadata A-ordningen.

ARBLONN_ARB_HELDELTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Data om trygd oppdatert til nyeste årgang. Nye variabler A-ordningen og utdanning.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSANy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_KOMPNy variabel: Første publisering
NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOVNy variabel: Første publisering
NUDB_SEMESTER_FFF_HOYNy variabel: Første publisering
ARBEIDSFORHOLD_PERSONOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOVNy variabel: Første publisering
NUDB_SEMESTER_FFF_VSNy variabel: Første publisering
SIVSTANDFDT_SIVSTANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOVNy variabel: Første publisering
NUDB_SEMESTER_FFF_VSANy variabel: Første publisering
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INTROSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSOppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_UTDNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_FULLANDNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UHNy variabel: Første publisering
NUDB_SEMESTER_FFF_DOKNy variabel: Første publisering
KVALIFSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTDNy variabel: Første publisering
BOSATTEFDT_BOSTEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_SEMESTER_FFF_HOVNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOVNy variabel: Første publisering
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_SEMESTER_FFF_BACHNy variabel: Første publisering
NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UHNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSYNy variabel: Første publisering
NUDB_SEMESTER_FFF_VSYNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOVNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOVNy variabel: Første publisering
NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOVNy variabel: Første publisering
NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOVNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_ARBKOMMNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_UHGRUPPENy variabel: Første publisering

Versjon 12 - 2021-12-17

Oppdatert metadata A-ordningen.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_SLUTTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_STARTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_TYPEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_KILDEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_SYSSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_HELDELTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler A-ordningen.

ARBEIDSFORHOLD_PERSONNy variabel: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPPNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTIDNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08Ny variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_SLUTTNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_STILLINGSPSTNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_STARTNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUSNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDENy variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPSTNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_TYPENy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_ARBEIDSTIDNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_KILDENy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_SYSSNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPPNy variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTIDNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_HOVEDARBEIDNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_TID_ORDNINGNy variabel: Første publisering
ARBLONN_ARB_HELDELTIDNy variabel: Første publisering

Oppdatert metadata A-ordningen.

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_KJOENNOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDEOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_KOMMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_ALDEROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
ARBLONN_PERS_DNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler A-ordningen og utdanning.

NUDB_VGS_STP_NOR1233Ny variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_BOTID_SISTENy variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_ENG1002Ny variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_NOR1213Ny variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_NOR1232Ny variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_NOR1212Ny variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_NOR1211Ny variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_NOR1231Ny variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_BOTID_FORSTNy variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_MAT1015Ny variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_NOR1206Ny variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUSNy variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_KJOENNNy variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDENy variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_KOMMNRNy variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_ALDERNy variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_MAT1005Ny variabel: Første publisering
NUDB_VGS_STP_ENG1003Ny variabel: Første publisering
ARBLONN_PERS_DNRNy variabel: Første publisering

Versjon 11 - 2021-10-21

Oppdatert metadata sysselsetting.

REGSYS_NARING_SN94Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBKOMMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGBEDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_ORG_FORMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_ID_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKE_PUBLOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGFOROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2002Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBTIDOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2007Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBKOMMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBTIMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_ID_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKSTATOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
REGSYS_FORG_FRMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Data om barnevern med oppdaterte årganger/observasjoner. Nye variabler skatt, utdanning.

BARNEVERN_KOMMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
VALG_STEMT_SSBNy variabel: Første publisering
BARNEVERN_HJELPETIL12Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
VALG_FORHAAND_SSBNy variabel: Første publisering
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNENy variabel: Første publisering
BARNEVERN_OMSORGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_FODTAAREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BARNEVERN_OMSORG12Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSBNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_GRPOENGNy variabel: Første publisering
VALG_TVERRVEKTNy variabel: Første publisering
VALG_MANNTALL_KOMMNRNy variabel: Første publisering
BARNEVERN_HJELPETILEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 10 - 2021-09-16

Data om befolkning oppdatert til nyeste årgang.

BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PARSTATUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYPEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN3_I_FAMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANT_SOSKENEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
BEFOLKNING_BARNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_SOSKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FORELDREKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_IMPUTERTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SUPPLSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 9 - 2021-08-27

Nye variabler skatt.

SKATT_BRUTTOINNTEKTNy variabel: Første publisering
SKATT_NETTOFORMUENy variabel: Første publisering
SKATT_GJELDNy variabel: Første publisering
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKTNy variabel: Første publisering
SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAGNy variabel: Første publisering
SKATT_FORMUESKATTNy variabel: Første publisering
SKATT_BRUTTOFORMUENy variabel: Første publisering
SKATT_FASTSATT_SKATTNy variabel: Første publisering
SKATT_REALKAPITALNy variabel: Første publisering
SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITALNy variabel: Første publisering

Oppdatert metadata befolkning.

BEFOLKNING_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_ANT_SOSKENOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler inntekt.

INNTEKT_ASK_MARKNy variabel: Første publisering
INNTEKT_FORMUE_UTLANDNy variabel: Første publisering
INNTEKT_FONDNy variabel: Første publisering
INNTEKT_VERDIPAPIRNy variabel: Første publisering
INNTEKT_USIKRET_GJELDNy variabel: Første publisering

Data om utdanning med oppdaterte årganger/observasjoner. Nye variabler skatt.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_SOSBAKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NUS2000_FAR_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
NUDB_NUS2000_MOR_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
NUDB_BUEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
NUDB_KURS_LOEPENREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_UTFALLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_MERUTG_KOST_LOSJINy variabel: Første publisering
NUDB_KOMM_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_NUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
SKATT_ARV_GAVERNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
SKATT_FRADR_REISEUTGIFTERNy variabel: Første publisering
SKATT_FRADR_FAGFORENINGNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

Versjon 8 - 2021-06-08

Data om boforhold og befolkning med oppdaterte årganger/observasjoner.

BEFOLKNING_INNGRUNN1Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.
BOFORHOLD_TRANGBODDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
PENSJ1967FDT_BTFAKOppdatert metadata: Oppdatert title.
BARNEVERN_HJELPETILOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
PENSJ1967FDT_ETFAKOppdatert metadata: Oppdatert title.

Versjon 7 - 2021-05-27

Data om boforhold, trygd og sysselsetting oppdatert til nyeste årgang.

SOSHJLPFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNETRMOTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_EIEFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBAVKLARPFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_HUSHTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
UFOERP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KJOKKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGGEAAREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPO2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATBRN2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNETRMOTFDT_STATUSKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_P_AREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_MNDUTBETEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SIVSTANDFDT_SIVSTANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_EIE_LEIEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSAREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_FRTK_ORG_FORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPO2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_FRTK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INTROSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_LAANEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
HJELPSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
UFOERP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ALDPENSJ2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNETRMOTFDT_BELOPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOSATTEFDT_BOSTEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNETRMOTFDT_ANTBARNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_WCEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLETAEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ROMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KILDE_KOBLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBSOEK2001FDT_HOVEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
REGSYS_ARB_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_VIRK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SUPPLSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATEKT2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
GRUNNSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_ANTKOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_BIDBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 6 - 2021-04-29

Ny variabel bydel.

BEFOLKNING_BYDELNy variabel: Første publisering

Oppdatert metadata utdanning.

NUDB_GS_STP_KROEOppdatert metadata: Oppdatert title.

Data om inntekt oppdatert til nyeste årgang. Nye variabler utdanning og Lånekassen.

INNTEKT_HUSH_IES_EUEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SEK_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BER_REALKAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_NARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGERNy variabel: Første publisering
INNTEKT_PRIM_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WOVERFOREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_NATNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_ANDREKAPINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_ENMNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_HEINy variabel: Første publisering i RAIRD
LAANEKASSEN_UTBETALT_LAANNy variabel: Første publisering
NUDB_GS_STP_NOMNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_RENTUTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AKSJEUTBYTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_GRUNN_HJELPEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_NOHNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_AFP_OFFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_KODE218Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_GEBYRNy variabel: Første publisering
NUDB_GS_STP_NAMNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_BANKINNSKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_LONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WLONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSH_IESEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ARBLEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_ENSNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_RENTINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_KONTANTSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WIESEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BOSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_MHENy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_AFP_SUMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WKAPINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALISASJONSTAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BRUTTOFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_KHVNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_SYKEPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORSORGERFRADRAGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSAMINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_FORELDREPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_YRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_LAANNy variabel: Første publisering
INNTEKT_FORMUESKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SOSIALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKFROVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_SALDO_RENTERNy variabel: Første publisering
NUDB_GS_STP_KRONy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_FTRYGEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_KRLNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_BARNETRYGDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WNARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BER_BRFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_MATNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_SAMNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_STUDIESTIPENDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_REALEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_KROENy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_WSKATOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_GS_STP_MUSNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_SAFNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_GS_STP_NOSNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_AFP_PRIVEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_OVERFOREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPENDNy variabel: Første publisering
NUDB_GS_STP_RLENy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_UTSKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WSKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_SUM_ARBAVKLEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_GJELDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_PGIVINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITALEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_WYRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

Versjon 5 - 2021-03-16

Data om barnevern, befolkning, utdanning og sysselsetting med oppdaterte årganger/observasjoner.

BEFOLKNING_FAR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_STATUSKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
BARNEVERN_KOMMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BARNEVERN_HJELPETIL12Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05Ny variabel: Første publisering.
BEFOLKNING_MRK_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_IESFjernet variabel: Første publisering
BEFOLKNING_FODELANDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05Ny variabel: Første publisering.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_INNALDEREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Endret populasjon.
BEFOLKNING_MOR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_INVKATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_LANDBAK3GENEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BOFORHOLD_HEISFjernet variabel: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_OMSORGEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_FORSTDATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_TETTNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_FODTAAREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_OMSORG12Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_TS_KODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNEVERN_HJELPETILEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.
BEFOLKNING_DOEDS_DATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_KJOENNEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

Versjon 4 - 2021-02-17

Oppdatert metadata barnevern.

BARNEVERN_HJELPETIL12Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
BARNEVERN_OMSORGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
BARNEVERN_OMSORG12Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
BARNEVERN_HJELPETILOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

Oppdaterte metadata befolkning og barnevern.

BARNEVERN_KOMMOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_HJELPETIL12Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_OMSORGOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_FODTAAROppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_OMSORG12Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_HJELPETILOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler barnevern og inntekt. Oppdaterte metadata sysselsetting.

REGSYS_NARING_SN94Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_HUSH_IES_EUNy variabel: Første publisering
BARNEVERN_KOMMNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARBKOMMOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_NARINNTNy variabel: Første publisering
BARNEVERN_HJELPETIL12Ny variabel: Første publisering
INNTEKT_SKPLOVFNy variabel: Første publisering
REGSYS_ORGBEDOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_ANDREKAPINNTNy variabel: Første publisering
INNTEKT_IESNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_OFFNy variabel: Første publisering
REGSYS_FRTK_ORG_FORMOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_LONNNy variabel: Første publisering
INNTEKT_HUSH_IESNy variabel: Første publisering
REGSYS_FRTK_ID_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_YRKE_PUBLOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ORGFOROppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_NARING_SN2002Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_SUMNy variabel: Første publisering
BARNEVERN_OMSORGNy variabel: Første publisering
INNTEKT_FORSORGERFRADRAGNy variabel: Første publisering
INNTEKT_FORELDREPENGERNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_YRKINNTNy variabel: Første publisering
INNTEKT_FTRYGNy variabel: Første publisering
INNTEKT_BARNETRYGDNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARBTIDOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
BARNEVERN_FODTAARNy variabel: Første publisering
BARNEVERN_OMSORG12Ny variabel: Første publisering
REGSYS_NARING_SN2007Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARB_ARBKOMMOppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOROppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_ARBTIMOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_SEKTOR_2014Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_VIRK_ID_SSBOppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.
INNTEKT_AFP_PRIVNy variabel: Første publisering
INNTEKT_OVERFORNy variabel: Første publisering
REGSYS_YRKSTATOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
BARNEVERN_HJELPETILNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.
REGSYS_FORG_FRMOppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITALNy variabel: Første publisering
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETRNy variabel: Første publisering

Data om befolkning, boforhold, inntekt, og sysselsetting oppdatert til nyeste årgang. Rettet feil i tre variabler.

BEFOLKNING_STATUSKODENy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_EIEFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_HUSHTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KJOKKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGGEAAREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_MRK_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PARSTATUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_P_AREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_EIE_LEIEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BRUKSAREALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_REGSTATFjernet variabel: Første publisering
REGSYS_FRTK_ORG_FORMNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_HUSHNREndret data og/eller metadata: Rettet feil i data.
REGSYS_FRTK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_TRANGBODDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BRUTTOFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_SOSKENKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDOppdatert metadata: Justert linjeskift i description.
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_WCEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_BOLETAEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_TETTNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
BOFORHOLD_ANTALL_ROMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_KILDE_KOBLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBKOMMOppdatert metadata: Justert linjeskift i description.
REGSYS_VIRK_ID_SSBEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data.
BEFOLKNING_TS_KODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSOppdatert metadata: Justert linjeskift i description.
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOFORHOLD_ANTALL_BADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
REGSYS_FORG_FRMEndret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatert kodeliste.
INNTEKT_PGIVINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 3 - 2020-10-29

Data om utdanning, befolkning, inntekt, trygd og sysselsetting oppdatert til nyeste årgang

BEFOLKNING_FAR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
REGSYS_ARBKOMMEndret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode.
INNTEKT_SEK_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BER_REALKAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BARNETRMOTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WIES_KORRIGERTFjernet variabel: Første publisering
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ARBAVKLARPFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACHEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
REGSYS_ORGBEDEndret data og/eller metadata: Data rettet. Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode.
NUDB_SOSBAKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_PRIM_MARKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
UFOERP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WOVERFOREndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Nye årganger.
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPO2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATBRN2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BARNETRMOTFDT_STATUSKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_INNGRUNN1Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BEFOLKNING_FODELANDEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatering i kodeliste.
NUDB_NUS2000_FAR_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
INNTEKT_RENTUTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_AKSJEUTBYTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_MNDUTBETEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_GRUNN_HJELPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SIVSTANDFDT_SIVSTANDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08Ny variabel: Første publisering
REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014Ny variabel: Første publisering
NUDB_NUS2000_MOR_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
INNTEKT_WOVERFOR_KORRIGERTFjernet variabel: Første publisering
INNTEKT_KODE218Endret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_INNALDEREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_BANKINNSKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPO2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_MOR_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_WLONNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_ARBLEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_INVKATEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
REGSYS_FRTK_ID_SSBNy variabel: Første publisering
NUDB_BUEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
INTROSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_RENTINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_LAANEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
HJELPSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_LOEPENREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_UTFALLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_KONTANTSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WIESEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Nye årganger.
INNTEKT_BOSTOTTEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
UFOERP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_LANDBAK3GENEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatering i kodeliste.
ALDPENSJ2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_VIRK_NACE1_SN07Ny variabel: Første publisering
REGSYS_ORGFOREndret data og/eller metadata: Data rettet. Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMGEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
BARNETRMOTFDT_BELOPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
AFPP2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WKAPINNTEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Nye årganger.
INNTEKT_REALISASJONSTAPEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANT_SOSKENEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SYKEPENGEREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WSAMINNTEndret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Nye årganger.
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatering i kodeliste.
BEFOLKNING_BARNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
KVALIFSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BOSATTEFDT_BOSTEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
BARNETRMOTFDT_ANTBARNEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KOMM_16Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.
REGSYS_ARB_ARBEIDSTIDNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOYEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_WKAPINNT_KORRIGERTFjernet variabel: Første publisering
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FORSTDATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_WSAMINNT_KORRIGERTFjernet variabel: Første publisering
INNTEKT_FORMUESKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_SOSIALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WSKFROVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GSEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_KURS_NUSEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WNARINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_BER_BRFORMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
NUDB_KURS_FNREndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
ARBSOEK2001FDT_HOVEDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_NARING_SN2007Endret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatert kodeliste.
INNTEKT_STUDIESTIPENDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_REALEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_WSKATOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_FORELDREKODEEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBKOMMNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARBTIMEndret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode.
REGSYS_SEKTOR_2014Endret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatert kodeliste
REGSYS_VIRK_ID_SSBNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_IMPUTERTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SUPPLSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
ETLATEKT2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_YRKSTATEndret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatering i kodeliste.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOVEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
AFPP2011FDT_GRADEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
GRUNNSTFDT_MOTTAKEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_UTSKATTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_ANTKOMEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUSNy variabel: Første publisering
INNTEKT_WSKPLOVFEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_DOEDS_DATOEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_SUM_ARBAVKLEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
SOSHJLPZFDT_BIDBEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
INNTEKT_GJELDEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHEndret data og/eller metadata: Nye årganger.
BEFOLKNING_KJOENNEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOKEndret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.
INNTEKT_WYRKINNTEndret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 2 - 2020-09-28

Nye årganger for ni variabler

BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret datatype fra alfanumerisk til numerisk.
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_BARN3_I_FAMEndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNREndret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

Versjon 1 - 2020-06-18

Initiell versjon 1.0.0.

REGSYS_NARING_SN94Ny variabel: Første publisering
BEFOLKNING_FAR_FNRNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARBKOMMNy variabel: Første publisering
INNTEKT_SEK_MARKNy variabel: Første publisering
ARBSOEK1992FDT_STONADNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_BER_REALKAPNy variabel: Første publisering
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09Ny variabel: Første publisering i RAIRD
SOSHJLPFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BARNETRMOTFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BOFORHOLD_EIEFORMNy variabel: Første publisering
INNTEKT_WIES_KORRIGERTNy variabel: Første publisering
PENSJ1967FDT_GPFAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTNy variabel: Første publisering
ARBAVKLARPFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACHNy variabel: Første publisering i RAIRD
REGSYS_ORGBEDNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_HUSHTYPENy variabel: Første publisering
NUDB_SOSBAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_PRIM_MARKNy variabel: Første publisering
UFOERP2011FDT_GRADNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_WOVERFORNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNRNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_KJOKKENKODENy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_BYGGEAARNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_MRK_FNRNy variabel: Første publisering
AFPO2011FDT_GRADNy variabel: Første publisering i RAIRD
ETLATBRN2011FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MNDNy variabel: Første publisering
BARNETRMOTFDT_STATUSKNy variabel: Første publisering i RAIRD
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNRNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYPNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_PARSTATUSNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_INNGRUNN1Ny variabel: Første publisering
ETLATBRN1992FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_FODELANDNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_ANTALL_ETASJERNy variabel: Første publisering
NUDB_NUS2000_FAR_16Ny variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_RENTUTNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_P_AREALNy variabel: Første publisering
INNTEKT_AKSJEUTBYTTENy variabel: Første publisering
PENSJ1967FDT_TPFAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
SOSHJLPZFDT_MNDUTBETNy variabel: Første publisering i RAIRD
REHABFDT_INNV_GRADNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_GRUNN_HJELPNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNRNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYPNy variabel: Første publisering
SIVSTANDFDT_SIVSTANDNy variabel: Første publisering i RAIRD
UFOERP1992FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
AFPO1992FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05Ny variabel: Første publisering i RAIRD
BOFORHOLD_EIE_LEIENy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_BRUKSAREALNy variabel: Første publisering
PENSJ1967FDT_STFAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_REGSTATNy variabel: Første publisering
ETLATEKT1992FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_NUS2000_MOR_16Ny variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_WOVERFOR_KORRIGERTNy variabel: Første publisering
TIDSUFOERPFDT_UFGNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_KODE218Ny variabel: Første publisering
BEFOLKNING_INNALDERNy variabel: Første publisering
INNTEKT_BANKINNSKNy variabel: Første publisering
ENSLIGOVGFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
FUFOERPFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
AFPO2011FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNRNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_MOR_FNRNy variabel: Første publisering
INNTEKT_WLONNNy variabel: Første publisering
ARBSOEK1992FDT_TILTAK3Ny variabel: Første publisering i RAIRD
BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIGNy variabel: Første publisering
INNTEKT_ARBLEDNy variabel: Første publisering
ENSLIGBTSFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_HUSHNRNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNRNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_INVKATNy variabel: Første publisering
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08Ny variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09Ny variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNRNy variabel: Første publisering
NUDB_BUNy variabel: Første publisering i RAIRD
PENSJ1967FDT_UFGNy variabel: Første publisering i RAIRD
INTROSTFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPENy variabel: Første publisering
INNTEKT_RENTINNTNy variabel: Første publisering
SOSHJLPZFDT_LAANNy variabel: Første publisering i RAIRD
HJELPSTFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_KURS_LOEPENRNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELLNy variabel: Første publisering
PENSJ1967FDT_FRADFAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_TJENPENNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_UTFALLNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNRNy variabel: Første publisering
INNTEKT_KONTANTSTOTTENy variabel: Første publisering
INNTEKT_WIESNy variabel: Første publisering
INNTEKT_BOSTOTTENy variabel: Første publisering
UFOERP2011FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
REGSYS_YRKE_PUBLNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_BOLIG_HUSHNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSNy variabel: Første publisering i RAIRD
KVALIFSTZFDT_KVP_STONADNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_LANDBAK3GENNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORDNy variabel: Første publisering
ENSLIGUTDFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
ALDPENSJ2011FDT_GRADNy variabel: Første publisering i RAIRD
BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGERNy variabel: Første publisering
REGSYS_ORGFORNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMGNy variabel: Første publisering i RAIRD
REGSYS_NARING_SN2002Ny variabel: Første publisering
BOFORHOLD_HEISNy variabel: Første publisering
BARNETRMOTFDT_BELOPNy variabel: Første publisering i RAIRD
ETLATFAM2011FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
AFPP2011FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_BARN3_I_FAMNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_TRANGBODDNy variabel: Første publisering
INNTEKT_WKAPINNTNy variabel: Første publisering
PENSJ1967FDT_BTFAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_REALISASJONSTAPNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_ANT_SOSKENNy variabel: Første publisering
INNTEKT_BRUTTOFORMNy variabel: Første publisering
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGRNy variabel: Første publisering
INNTEKT_SYKEPENGERNy variabel: Første publisering
REHABFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_WSAMINNTNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISKNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_BARNNy variabel: Første publisering
KVALIFSTFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_SOSKENKODENy variabel: Første publisering
BOSATTEFDT_BOSTEDNy variabel: Første publisering i RAIRD
BARNETRMOTFDT_ANTBARNNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_KOMM_16Ny variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNRNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOYNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_WKAPINNT_KORRIGERTNy variabel: Første publisering
ETLATEKT2011FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_FORSTDATONy variabel: Første publisering
INNTEKT_WSAMINNT_KORRIGERTNy variabel: Første publisering
FUFOERPFDT_UFGNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_FORMUESKATTNy variabel: Første publisering
INNTEKT_SOSIALNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_ANTALL_WCNy variabel: Første publisering
INNTEKT_WSKFROVFNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GSNy variabel: Første publisering i RAIRD
BOFORHOLD_BOLETANy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_TETTNRNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_ANTALL_ROMNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNRNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_NUSNy variabel: Første publisering i RAIRD
BOFORHOLD_KILDE_KOBLNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARBTIDNy variabel: Første publisering
KVALIFSTZFDT_ANT_KOMNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_HUSHNRNy variabel: Første publisering
INNTEKT_WNARINNTNy variabel: Første publisering
PENSJPOENGFDT_SPTNy variabel: Første publisering i RAIRD
ETLATFAM1992FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNRNy variabel: Første publisering
INNTEKT_BER_BRFORMNy variabel: Første publisering
NUDB_KURS_FNRNy variabel: Første publisering i RAIRD
ARBSOEK2001FDT_HOVEDNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNRNy variabel: Første publisering
TIDSUFOERPFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
REGSYS_NARING_SN2007Ny variabel: Første publisering
INNTEKT_STUDIESTIPENDNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNRNy variabel: Første publisering
INNTEKT_REALNy variabel: Første publisering
INNTEKT_WSKATOVFNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_FORELDREKODENy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_BARN_I_HUSHNy variabel: Første publisering
PENSJPOENGFDT_OPTNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNRNy variabel: Første publisering
REGSYS_SEKTORNy variabel: Første publisering
REGSYS_ARBTIMNy variabel: Første publisering
REGSYS_SEKTOR_2014Ny variabel: Første publisering
BEFOLKNING_IMPUTERTNy variabel: Første publisering
AFPP1992FDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
SUPPLSTFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_TS_KODENy variabel: Første publisering
PENSJ1967FDT_VTSMFAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODENy variabel: Første publisering
UFOERP1992FDT_UFGNy variabel: Første publisering i RAIRD
ETLATEKT2011FDT_GRADNy variabel: Første publisering i RAIRD
REGSYS_YRKSTATNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOVNy variabel: Første publisering i RAIRD
AFPP2011FDT_GRADNy variabel: Første publisering i RAIRD
REHABFDT_DAGSATSNy variabel: Første publisering i RAIRD
GRUNNSTFDT_MOTTAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_UTSKATTNy variabel: Første publisering
SOSHJLPZFDT_ANTKOMNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_WSKPLOVFNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_DOEDS_DATONy variabel: Første publisering
INNTEKT_SUM_ARBAVKLNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPENy variabel: Første publisering
SOSHJLPZFDT_BIDBNy variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_GJELDNy variabel: Første publisering
BOFORHOLD_ANTALL_BADNy variabel: Første publisering
ARBSOEK1992FDT_TILTAK5Ny variabel: Første publisering i RAIRD
BEFOLKNING_BARN3_I_HUSHNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_KJOENNNy variabel: Første publisering
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNRNy variabel: Første publisering
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOKNy variabel: Første publisering i RAIRD
PENSJ1967FDT_ETFAKNy variabel: Første publisering i RAIRD
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08Ny variabel: Første publisering i RAIRD
REGSYS_FORG_FRMNy variabel: Første publisering
NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08Ny variabel: Første publisering i RAIRD
INNTEKT_PGIVINNTNy variabel: Første publisering
INNTEKT_WYRKINNTNy variabel: Første publisering