Hopp til hovedinnhold

Data fra SSB - no.ssb.fdb

Registerdata som inngår i SSBs statistikkproduksjon

Siste versjon inneholder 492 Variabler.

Endringslogg

Klikk på et variabelnavn for å se metadata for denne versjonen av variabelen.

Versjon 27 - 2024-02-19

Ny data fra statistikkbanken

Data om skatt, inntekt og trygd oppdatert til siste årgang/periode. Nye data trafikkulykker.

SOSHJLPZFDT_ANTKOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

SOSHJLPZFDT_BIDB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

SOSHJLPZFDT_MNDUTBET

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FORMUESKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_FRADR_FAGFORENING

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_BANKINNSKUDD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_BRUTTOFORMUE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_BRUTTOINNTEKT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_GJELD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_MERUTG_KOST_LOSJI

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_REALKAPITAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_AFP_OFF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AFP_PRIV

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AFP_SUM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AKSJEUTBYTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ARBLED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ASK_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BARNETRYGD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BOSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_FOND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FORMUE_UTLAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BER_BRFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_GRUNN_HJELP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BER_REALKAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_FTRYG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_KODE218

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_KONTANTSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_REALISASJONSTAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_PRIM_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_HUSH_IES

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_HUSH_IES_EU

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_RENTINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_RENTUT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SEK_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SOSIAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_STUDIESTIPEND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SYKEPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_USIKRET_GJELD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_VERDIPAPIR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WNARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_UTSKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WIES

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WOVERFOR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSAMINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKATOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKFROVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WYRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

SKATT_ARV_GAVER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_FRADR_REISEUTGIFTER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

TRAFULYK_ANTALL_KJT

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_ANTALL_PERS

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_FARTSGRE

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_FOEREFOR

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_KODEULY

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_KOMMUNE

Ny variabel: Første publisering.

SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_FASTSATT_SKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_NETTOFORMUE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

TRAFULYK_PKJHINDR

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_UHELLSKO

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_VAERFORH

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_VEISTATUS

Ny variabel: Første publisering.

TRAFULYK_AARMND

Ny variabel: Første publisering.

INNTEKT_FORELDREPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_NARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ANDREKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_LONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SUM_ARBAVKL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_OVERFOR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_YRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WLONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJELPM_BIDRAG

Oppdatert metadata: Første publisering.

SOSHJELPM_LAAN

Oppdatert metadata: Første publisering.

KVALIFSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ENSLIGBTSFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ENSLIGOVGFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTZFDT_ANT_KOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

BOSATTEFDT_BOSTED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SIVSTANDFDT_SIVSTAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_LAAN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

SUPPLSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 26 - 2023-11-20

Data om a-ordning, utdanning oppdatert til siste årgang/periode. Nye data utdanning, sosialhjelp.

ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBKOMM

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SLUTT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_H3LDELTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_ANNEN_BET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_BONUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_BONUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TYPE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_IALT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_VEKT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_IMP_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_START

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SYSS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_KONTANT_IMP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_ALDER

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOTID_FORST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_DNR

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KOMMNR

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBEIDSFORHOLD_PERSON

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FERIE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_NATURAL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KJOENN

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_STATSBORGERSKAP

Endret data og/eller metadata: Oppdatert title.

NUDB_UTVEKSL_SKOLEAAR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_UTVEKSL_UTVEKS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_UTVEKSL_UTVEKSAVTALE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_UTVEKSL_UTVEKSLAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_KOMM_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_BU

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_SEMESTER_FFF_DOK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_HOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_HOY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_VS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_VSA

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_VSY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SOSBAK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_VGS_STP_ENG1002

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_VGS_STP_ENG1003

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_VGS_STP_ENG1007

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_VGS_STP_ENG1009

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_VGS_STP_MAT1005

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse

NUDB_VGS_STP_MAT1015

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_MAT1019

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_VGS_STP_MAT1021

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_VGS_STP_NOR1206

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1211

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1212

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1213

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1231

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1232

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1233

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_REA3056

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_VGS_STP_REA3060

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SEMESTER_FFF_BACH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SOSHJELPM_BIDRAG

Ny variabel: Første publisering.

SOSHJELPM_LAAN

Ny variabel: Første publisering.

SOSHJELPM_KOMMUNE

Ny variabel: Første publisering.

SOSHJELPM_SOSHJELPM_ID_FNR

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_KURS_GRPOENG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_FNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_LOEPENR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_ORGANISERING

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_PROVEKANDTYPE

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_KURS_REALKOMP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_FULLAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_EIERF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_KOMP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_HELDEL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_RETT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_NUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_UHGRUPPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_UTD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_UTFALL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_KONTRAKTSTYPE

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_UTVEKSL_STUDIEPROGRAM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

Versjon 25 - 2023-10-25

Nye variabler kjøretøy. Data om befolkning og sykefravær oppdatert til nyeste årgang.

BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN_I_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PARSTATUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_SOSKENKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_TS_KODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANT_SOSKEN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN3_I_FAM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_TETTNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_AKSLER

Ny variabel: Første publisering.

BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_BREDDE

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_BRUKTIMP

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_TEKN_AKSLER_DRIFT

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_LADBAR

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_TEKN_ANTALL_DORER

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_KJ_ART

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_TEKN_SITTEPL_FORAN

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_TEKN_CO2_UTSLIPP

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_TEKN_DRIVSTOFF_FORBRUK

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_TEKN_THV_M_BREMS

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_TEKN_THV_U_BREMS

Ny variabel: Første publisering.

KJORETOY_TEKN_VOGNTOGVEKT

Ny variabel: Første publisering.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

KJORETOY_TEKN_SITTEPL_TOTALT

Ny variabel: Første publisering.

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

BEFOLKNING_IMPUTERT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PARITET

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FORELDREKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_TEKN_TKNAVN

Ny variabel: Første publisering.

BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_LENGDE

Ny variabel: Første publisering.

BEFOLKNING_STATUSKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_MRK_FNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_KJORETOYID_FNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 24 - 2023-08-25

Oppdatert metadata aordningen.

ARBLONN_PERS_STATSBORGERSKAP

Oppdatert metadata: Oppdatert title.

Nye variabler bostøtte, a-ordningen. Data om barnevern oppdatert til nyeste årgang. Oppdatert metadata kjøretøy, kriminalitet.

BARNEVERN_FODTAAR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_HJELPETIL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_HJELPETIL12

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_KOMM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_OMSORG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_OMSORG12

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOSTOTTE_ANT_AVSLATT

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_ANT_INNVILGET

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_BOSTOTTE_GJSNITT

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_ANT_SOKNAD

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_BOUTGIFT_GJSNITT

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_HUSSTANDSMEDLEMMER

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_OVERGANGSORDNING

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_SISTE_BOUTGIFTER

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_SUM_BOSTOTTE

Ny variabel: Første publisering.

BOSTOTTE_SUM_BOUTGIFTER

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_ALDER_GJTID

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_AVGJDATO

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO1

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO2

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_GJFYLKE

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_GRUPPELOV

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_KJONN_POLITIREG

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_LOVANT

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_REGDATO

Oppdatert metadata: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_TYPEAVGJ

Oppdatert metadata: Første publisering.

KJORETOY_DRIVSTOFF_OMK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_EG_VEKT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_FREG_AR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_KJT_GRUP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_TOT_VEKT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_STATSBORGERSKAP

Ny variabel: Første publisering.

BARNETRMOTFDT_STATUSK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Versjon 23 - 2023-07-07

Oppdatert metadata for ARBLONN, ARBEIDSSOKER og REGSYS.

ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_H3LDELTID

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_KILDE

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SLUTT

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_START

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SYSS

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TYPE

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_ANNEN_BET

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_BONUS

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_BONUS

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_IALT

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_VEKT

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FERIE

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_IMP_STATUS

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_KONTANT_IMP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_NATURAL

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPP

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_ALDER

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOTID_FORST

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_DNR

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KJOENN

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KOMMNR

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST

Oppdatert metadata: Nye perioder.

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Oppdatert metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_KILDE

Oppdatert metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Oppdatert metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARBTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARBTIM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FORG_FRM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Oppdatert metadata: Nye årganger.

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Oppdatert metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_KILDE_YRKSTAT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2002

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2007

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN94

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ORGBED

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ORGFOR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Oppdatert metadata: Nye årganger.

REGSYS_VIRK_NACE1_SN07

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_YRKE_PUBL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_YRKSTAT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBEIDSSOKER_ALDER

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_ANT_D_AS

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_FIN

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_GROV

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_AS_HOVED

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_AS_YTELSE

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_DAGDATO1

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_ESTATUS

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_KJOENN

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_MAXDP

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_REG_STAT

Oppdatert metadata: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_TILTAK

Oppdatert metadata: Første publisering.

REGSYS_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Data om a-ordning, befolkning, sykefravær, oppdatert med nye perioder/observasjoner.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert beskrivelse.

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SLUTT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBKOMM

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_START

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_BONUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_ANNEN_BET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_BONUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_IALT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_VEKT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SYSS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FERIE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_NATURAL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_IMP_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_KONTANT_IMP

Ny variabel: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_ALDER

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOTID_FORST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_DNR

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KJOENN

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KOMMNR

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBEIDSFORHOLD_PERSON

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TYPE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_H3LDELTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

BEFOLKNING_INNGRUNN1

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_KONTANT

Fjernet variabel: Fortsetter som ARBLONN_LONN_KONTANT_IMP fra versjon 23.

Versjon 22 - 2023-07-06

Oppdatert metadata a-ordningen

ARBLONN_LONN_KONTANT

Oppdatert metadata: Nye perioder.

Data om kjøretøy, sysselsetting, FD-Trygd oppdatert med nyeste årganger/observasjoner. Nye data kriminalitet, arbeidssøker.

ETLATBRN2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ALDPENSJ2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATEKT2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATEKT2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATFAM2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

GRUNNSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

HJELPSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

UFOERP2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

UFOERP2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBSOEK2001FDT_HOVED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_EG_VEKT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_FREG_AR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_DRIVSTOFF_OMK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_KJORETOYID_FNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_KJT_GRUP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_TOT_VEKT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KOMM_16

Oppdatert metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FORG_FRM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2002

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2007

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN94

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_VIRK_NACE1_SN07

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_GROV

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_FIN

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_ANT_D_AS

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_ALDER

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_AS_YTELSE

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_MAXDP

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_ESTATUS

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_DAGDATO1

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_ALDER_GJTID

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_AVGJDATO

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO1

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_GJDATO2

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_GJFYLKE

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_GRUPPELOV

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_KJONN_POLITIREG

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_LOVANT

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_REGDATO

Ny variabel: Første publisering.

KRIMINALITET_SIKTEDE_TYPEAVGJ

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_KJOENN

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_TILTAK

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_REG_STAT

Ny variabel: Første publisering.

ARBEIDSSOKER_AS_HOVED

Ny variabel: Første publisering.

Versjon 21 - 2023-03-24

Data om a-ordning, befolkning, utdanning oppdatert til siste årgang/periode.

SKATT_BANKINNSKUDD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_ALDER

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

BEFOLKNING_FODELAND

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_FORSTDATO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_INNALDER

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_INVKAT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_LANDBAK3GEN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBEIDSFORHOLD_PERSON

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

BARNEVERN_FODTAAR

Oppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.

BARNEVERN_HJELPETIL

Oppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.

BARNEVERN_HJELPETIL12

Oppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.

BARNEVERN_KOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.

BARNEVERN_OMSORG

Oppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.

BARNEVERN_OMSORG12

Oppdatert metadata: Oppdatert populasjonsbeskrivelse.

NUDB_KURS_UTD

Oppdatert metadata: Oppdatert kodeliste.

ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SLUTT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_H3LDELTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_START

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_SYSS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_BONUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_ANNEN_BET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_BONUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_TYPE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_IALT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_EKV_VEKT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FERIE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_NATURAL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_IMP_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_KONTANT

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_DNR

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_BOTID_FORST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KJOENN

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KOMM_16

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_KOMMNR

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_ARB_ARBKOMM

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ARBLONN_ARB_KILDE

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

Versjon 20 - 2023-03-08

Data om befolkning, boforhold, trygd, inntekt, utdanning, skatt og sykefravær oppdatert til nyeste årgang/periode. Ny variabel skatt.

BOFORHOLD_ANTALL_ROM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_BAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_WC

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BOLETA

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BOLIG_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BRUKSAREAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGGEAAR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_EIE_LEIE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_EIEFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_HUSHTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KJOKKENKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_P_AREAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_TRANGBODD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_AFP_OFF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AFP_PRIV

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AFP_SUM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_ASK_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_ARBLED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FORELDREPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FORMUE_UTLAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FOND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_KONTANTSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_KODE218

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_NARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_LONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_OVERFOR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SEK_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SOSIAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_PRIM_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SYKEPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_USIKRET_GJELD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_HUSH_IES_EU

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_HUSH_IES

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_VERDIPAPIR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WLONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_UTSKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WNARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WIES

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKFROVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WOVERFOR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKATOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSAMINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WYRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_YRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

GRUNNSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

HJELPSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

ARBSOEK2001FDT_HOVED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_BACH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_DOK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_HOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_HOY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NUS2000_MOR_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_VS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NUS2000_FAR_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_VSA

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_VSY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_ENG1002

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_ENG1003

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_SOSBAK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_ENG1007

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_ENG1009

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_MAT1005

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_MAT1015

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1206

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_BU

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1211

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1212

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1213

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1231

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1232

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_VGS_STP_NOR1233

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AKSJEUTBYTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BOSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BARNETRYGD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_GRUNN_HJELP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ANDREKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_REALISASJONSTAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_STUDIESTIPEND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_FTRYG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_RENTUT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_RENTINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBAVKLARPFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

BARNETRMOTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

BARNETRMOTFDT_ANTBARN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

BARNETRMOTFDT_STATUSK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_DOEDS_DATO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BARNETRMOTFDT_BELOP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_FAR_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_MOR_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_KJOENN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INTROSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTZFDT_ANT_KOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BER_REALKAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAG

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BER_BRFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_BRUTTOFORMUE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_BRUTTOINNTEKT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FORMUESKATT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FRADR_REISEUTGIFTER

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_MERUTG_KOST_LOSJI

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FRADR_FAGFORENING

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_GJELD

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_REALKAPITAL

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_NETTOFORMUE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FASTSATT_SKATT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SUM_ARBAVKL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert beskrivelse.

SKATT_BANKINNSKUDD

Ny variabel: Første publisering.

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder. Oppdatert beskrivelse.

SKATT_ARV_GAVER

Endret data og/eller metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BYDEL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 19 - 2023-02-22

Nye variabler utdanning.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG05

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG08

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES05

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_KURS_ORGANISERING

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES08

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES09

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG05

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG08

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG09

Ny variabel: Første publisering.

Oppdatert metadata A-ordningen, Inntekt, utdanning, valg, befolkning, kjøretøy, sysselsetting, trygd, skatt

ARBEIDSFORHOLD_PERSON

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_H3LDELTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_KILDE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_SYSS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_TYPE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_ANNEN_BET

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_BONUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_EKV_BONUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_EKV_IALT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_EKV_VEKT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_FAST

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_FERIE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_IMP_STATUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_KONTANT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_NATURAL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_OVERTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_TIME

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_ALDER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_BOTID_FORST

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_KJOENN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_KOMMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_DNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_IMPUTERT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_PARITET

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_FORELDREKODE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_FORSTDATO

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_INNALDER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_ENG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_ENM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_ENS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_HEI

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_KHV

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_KRL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_KRO

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_KROE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_MAT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_MHE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_MUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_NAM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_NAT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_NOH

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_NOM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_NOS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_RLE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_SAF

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_SAM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_UTVEKSL_SKOLEAAR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_UTVEKSL_UTVEKS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_ANT_SOSKEN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BARN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BARN3_I_FAM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BARN_I_HUSH

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BYDEL

Oppdatert metadata: Første publisering.

BEFOLKNING_DOEDS_DATO

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_FODELAND

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_KJOENN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_LANDBAK3GEN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_PARSTATUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_SOSKENKODE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_STATUSKODE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_TETTNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_MOR_FNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_FAR_FNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_MRK_FNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_INVKAT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_INNGRUNN1

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_UTVEKSL_STUDIEPROGRAM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_TS_KODE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_UTVEKSL_UTVEKSLAND

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_UTVEKSL_UTVEKSAVTALE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_REALKOMP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_RETT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_UHGRUPPE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_UTFALL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_EIERF

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_FNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_GRPOENG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_HELDEL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_KOMP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_UTD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_TOT_VEKT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_DRIVSTOFF_OMK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_EG_VEKT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_FREG_AR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_KJORETOYID_FNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KJORETOY_KJT_GRUP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_FULLAND

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

AFPP2011FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ALDPENSJ2011FDT_GRAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBSOEK1992FDT_STONAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBSOEK1992FDT_TILTAK3

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBSOEK1992FDT_TILTAK5

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOSATTEFDT_BOSTED

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ENSLIGBTSFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ENSLIGOVGFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ENSLIGUTDFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ETLATBRN1992FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ETLATBRN2011FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ETLATEKT1992FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ETLATEKT2011FDT_GRAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ETLATEKT2011FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ETLATFAM1992FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ETLATFAM2011FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

FUFOERPFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

FUFOERPFDT_UFG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INTROSTFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KVALIFSTFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KVALIFSTZFDT_ANT_KOM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_BTFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_ETFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_FRADFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_GPFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_STFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_TPFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_UFG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_VTSMFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJPOENGFDT_OPT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJPOENGFDT_SPT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REHABFDT_DAGSATS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REHABFDT_INNV_GRAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REHABFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SIVSTANDFDT_SIVSTAND

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SOSHJLPFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SOSHJLPZFDT_ANTKOM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SOSHJLPZFDT_BIDB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SOSHJLPZFDT_LAAN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SOSHJLPZFDT_MNDUTBET

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SUPPLSTFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

TIDSUFOERPFDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

TIDSUFOERPFDT_UFG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

UFOERP1992FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

UFOERP1992FDT_UFG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

UFOERP2011FDT_GRAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

UFOERP2011FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

AFPO1992FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

AFPO2011FDT_GRAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

AFPO2011FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

AFPP1992FDT_MOTTAK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

AFPP2011FDT_GRAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARBTIM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_KILDE_YRKSTAT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2002

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN94

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ORGFOR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_VIRK_NACE1_SN07

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_ARV_GAVER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_BRUTTOFORMUE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_BRUTTOINNTEKT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FASTSATT_SKATT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FORMUESKATT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FRADR_FAGFORENING

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_FRADR_REISEUTGIFTER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_MERUTG_KOST_LOSJI

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

VALG_FORHAAND_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

VALG_MANNTALL_KOMMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

VALG_STEMT_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

VALG_TVERRVEKT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_KILDE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ORGBED

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_YRKE_PUBL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_GJELD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_NETTOFORMUE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SKATT_REALKAPITAL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BER_BRFORM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BER_REALKAP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BOSTOTTE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BRUTTOFORM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FORMUESKATT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FORSORGERFRADRAG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FTRYG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_GJELD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_GRUNN_HJELP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_PGIVINNT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_REAL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_REALISASJONSTAP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_RENTINNT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_RENTUT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SKPLOVF

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_STUDIESTIPEND

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SUM_ARBAVKL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_TJENPEN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_ANDREKAPINNT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BANKINNSK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BARNETRYGD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FORG_FRM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2007

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_YRKSTAT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARBTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_KURS_NUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_SLUTT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_START

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Oppdatert metadata boforhold og lånekassen.

BOFORHOLD_ANTALL_BAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_ANTALL_ROM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_ANTALL_WC

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_BOLETA

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_BOLIG_HUSH

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_BRUKSAREAL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_BYGGEAAR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_EIEFORM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_EIE_LEIE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_HUSHTYPE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_KJOKKENKODE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_P_AREAL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_TRANGBODD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_SALDO_GEBYR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_SALDO_LAAN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_SALDO_RENTER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_UTBETALT_LAAN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNET

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_EXAMEN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_GRAD

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Oppdatert metadata barnevern

BARNEVERN_FODTAAR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_HJELPETIL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_HJELPETIL12

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_KOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_OMSORG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_OMSORG12

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler utdanning. Data om a-ordning, barnevern, befolkning, FD-Trygd, sykefravær oppdatert til siste periode. Rettet feil i inntektsvariabler.

INNTEKT_HUSH_IES_EU

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

BARNEVERN_KOMM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_HJELPETIL12

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_SKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

UFOERP2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WOVERFOR

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

BEFOLKNING_MRK_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBEIDSFORHOLD_PERSON

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

AFPO2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_NAT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ETLATBRN2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_LONN_FAST

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_INNGRUNN1

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_UTVEKSL_STUDIEPROGRAM

Ny variabel: Første publisering

NUDB_GS_STP_ENM

Oppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse

NUDB_GS_STP_NOM

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SOSHJLPZFDT_MNDUTBET

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_NOH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SIVSTANDFDT_SIVSTAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_ENG

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ENSLIGOVGFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPO2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_TIME

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_HUSH_IES

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

ARBLONN_ARB_SLUTT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ENSLIGBTSFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_ENS

Oppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_START

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_ANNEN_BET

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_EKV_BONUS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

SOSHJLPZFDT_LAAN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

UFOERP2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

ALDPENSJ2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_ARB_TYPE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

NUDB_GS_STP_MHE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ETLATFAM2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPP2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_PERS_BOTID_FORST

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_KHV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BARNEVERN_OMSORG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WSAMINNT

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

BOSATTEFDT_BOSTED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KOMM_16

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse

ARBLONN_LONN_KONTANT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ETLATEKT2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_LONN_EKV_IALT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_KJOENN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_KRO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_EKV_VEKT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BARNEVERN_FODTAAR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BARNEVERN_OMSORG12

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_LONN_NATURAL

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_IMP_STATUS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_MAT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_MUS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_KILDE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_KOMMNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_SAF

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_SYSS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_NOS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_OVERFOR

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

SUPPLSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_ARB_H3LDELTID

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_ALDER

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ETLATEKT2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPP2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_RLE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SOSHJLPZFDT_ANTKOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_HJELPETIL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_FERIE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_WSKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SOSHJLPZFDT_BIDB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBLONN_ARB_ARBKOMM

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_BONUS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_LONN_OVERTID

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBLONN_PERS_DNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

Versjon 18 - 2022-09-02

Nye variabler utdanning, a-ordning og sysselsetting.

ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARB_KILDE

Ny variabel: Første publisering

NUDB_UTVEKSL_UTVEKSLAND

Ny variabel: Første publisering

NUDB_UTVEKSL_UTVEKS

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM

Ny variabel: Første publisering

NUDB_UTVEKSL_SKOLEAAR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_UTVEKSL_UTVEKSAVTALE

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_KILDE_YRKSTAT

Ny variabel: Første publisering

Data om befolkning og sykefravær oppdatert til nyeste årgang/periode. Ny variabel befolkning.

BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PARSTATUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

BEFOLKNING_PARITET

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1

Endret data og/eller metadata: Nye perioder.

BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN3_I_FAM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANT_SOSKEN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_SOSKENKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FORELDREKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN_I_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_IMPUTERT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 17 - 2022-06-27

Oppdatert metadata befolkning.

BEFOLKNING_FAR_FNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_MOR_FNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Oppdatert metadata utdanning og befolkning.

NUDB_KURS_REALKOMP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Data om utdanning med oppdaterte årganger/observasjoner. Nye variabler kjøretøy og utdanning.

NUDB_KURS_KOMP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_EG_VEKT

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_REALKOMP

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_LOEPENR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_KURS_UTFALL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_FREG_AR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_UTD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_KJT_GRUP

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_FULLAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_TOT_VEKT

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_EIERF

Ny variabel: Første publisering

KJORETOY_KJORETOYID_FNR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_RETT

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_NUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

NUDB_KURS_HELDEL

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_KURS_GRPOENG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KJORETOY_DRIVSTOFF_OMK

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_UHGRUPPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 16 - 2022-04-29

Data om boforhold og lånekassen oppdatert til nyeste årgang. Nye variabler lånekassen og utdanning.

NUDB_VGS_STP_ENG1007

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_EIEFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_VGS_STP_ENG1009

Ny variabel: Første publisering

LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_HUSHTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KJOKKENKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGGEAAR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

LAANEKASSEN_UTBETALT_LAAN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_P_AREAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_EIE_LEIE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BRUKSAREAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

LAANEKASSEN_SALDO_GEBYR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BOLIG_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_TRANGBODD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNET

Ny variabel: Første publisering

LAANEKASSEN_SALDO_LAAN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_EXAMEN

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_ANTALL_WC

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

LAANEKASSEN_SALDO_RENTER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BOLETA

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_ROM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_GRAD

Ny variabel: Første publisering

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_BAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 15 - 2022-04-01

Oppdatert metadata Lånekassen.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND

Oppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse.

Data om inntekt, skatt, sysselsetting, utdanning og befolkning oppdatert til nyeste årgang.

BEFOLKNING_FAR_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_HUSH_IES_EU

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SEK_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_BRUTTOINNTEKT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BER_REALKAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_NARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_NETTOFORMUE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_PRIM_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WOVERFOR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_GJELD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_NAT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_ANDREKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_ENM

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_FORMUESKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FODELAND

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_NOM

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_RENTUT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_AKSJEUTBYTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_GRUNN_HJELP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_NOH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ASK_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_AFP_OFF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_KODE218

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_INNALDER

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_BANKINNSK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_FORMUE_UTLAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_LONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_MOR_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_WLONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_HUSH_IES

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ARBLED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_INVKAT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_ENS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_RENTINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_BRUTTOFORMUE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_KONTANTSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WIES

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BOSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_LANDBAK3GEN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_MHE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_MERUTG_KOST_LOSJI

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_AFP_SUM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_REALISASJONSTAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BRUTTOFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_KHV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_SYKEPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WSAMINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_FORELDREPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_FOND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK

Fjernet variabel: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_YRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FORSTDATO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_FORMUESKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SOSIAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WSKFROVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_FASTSATT_SKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_KRO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_FTRYG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BARNETRYGD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_ARV_GAVER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WNARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BER_BRFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger

SKATT_FRADR_REISEUTGIFTER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_MAT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_REALKAPITAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_STUDIESTIPEND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_REAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK

Fjernet variabel: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKATOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_MUS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_GS_STP_SAF

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_NOS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Endret data og/eller metadata: Variabelen omfatter bankinnskudd, andeler i aksjefond, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/655/nb Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

INNTEKT_AFP_PRIV

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_OVERFOR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SKATT_FRADR_FAGFORENING

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_GS_STP_RLE

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_UTSKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WSKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_DOEDS_DATO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_SUM_ARBAVKL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_GJELD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KJOENN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_VERDIPAPIR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BYDEL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_USIKRET_GJELD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger

INNTEKT_PGIVINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WYRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 14 - 2022-03-21

Oppdatert metadata sykefravær.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler Sykefravær.

SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK

Ny variabel: Første publisering

SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK

Ny variabel: Første publisering

Nye variabler A-ordningen.

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_FAST

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPP

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_TIME

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_ANNEN_BET

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_EKV_BONUS

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_KONTANT

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPP

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_EKV_IALT

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_EKV_VEKT

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_NATURAL

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_IMP_STATUS

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_H3LDELTID

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_FERIE

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_BONUS

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_LONN_OVERTID

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_HELDELTID

Fjernet variabel: Oppdatert beskrivelse.

Versjon 13 - 2022-02-09

Oppdatert metadata A-ordningen.

ARBLONN_ARB_HELDELTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Data om trygd oppdatert til nyeste årgang. Nye variabler A-ordningen og utdanning.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_KOMP

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SEMESTER_FFF_VSY_LOV

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SEMESTER_FFF_HOY

Ny variabel: Første publisering

ARBEIDSFORHOLD_PERSON

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SEMESTER_FFF_VS

Ny variabel: Første publisering

SIVSTANDFDT_SIVSTAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SEMESTER_FFF_VSA

Ny variabel: Første publisering

ENSLIGOVGFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ENSLIGBTSFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INTROSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS

Oppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse

KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_UTD

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_FULLAND

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SEMESTER_FFF_DOK

Ny variabel: Første publisering

KVALIFSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD

Ny variabel: Første publisering

BOSATTEFDT_BOSTED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_SEMESTER_FFF_HOV

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV

Ny variabel: Første publisering

KVALIFSTZFDT_ANT_KOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_SEMESTER_FFF_BACH

Ny variabel: Første publisering

NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UH

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SEMESTER_FFF_VSY

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SEMESTER_FFF_VS_LOV

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SEMESTER_FFF_VSA_LOV

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_ARBKOMM

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_UHGRUPPE

Ny variabel: Første publisering

Versjon 12 - 2021-12-17

Oppdatert metadata A-ordningen.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_SLUTT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_START

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_TYPE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_KILDE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_SYSS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_HELDELTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler A-ordningen.

ARBEIDSFORHOLD_PERSON

Ny variabel: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_SLUTT

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_START

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_TYPE

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_KILDE

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_SYSS

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_ARB_HELDELTID

Ny variabel: Første publisering

Oppdatert metadata A-ordningen.

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_BOTID_FORST

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_KJOENN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_KOMMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_ALDER

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

ARBLONN_PERS_DNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler A-ordningen og utdanning.

NUDB_VGS_STP_NOR1233

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_ENG1002

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_NOR1213

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_NOR1232

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_NOR1212

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_NOR1211

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_NOR1231

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_BOTID_FORST

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_MAT1015

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_NOR1206

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_KJOENN

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_KOMMNR

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_ALDER

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_MAT1005

Ny variabel: Første publisering

NUDB_VGS_STP_ENG1003

Ny variabel: Første publisering

ARBLONN_PERS_DNR

Ny variabel: Første publisering

Versjon 11 - 2021-10-21

Oppdatert metadata sysselsetting.

REGSYS_NARING_SN94

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ORGBED

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_YRKE_PUBL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_VIRK_NACE1_SN07

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ORGFOR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2002

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARBTID

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2007

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARBTIM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_YRKSTAT

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

REGSYS_FORG_FRM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Data om barnevern med oppdaterte årganger/observasjoner. Nye variabler skatt, utdanning.

BARNEVERN_KOMM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

VALG_STEMT_SSB

Ny variabel: Første publisering

BARNEVERN_HJELPETIL12

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

VALG_FORHAAND_SSB

Ny variabel: Første publisering

VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE

Ny variabel: Første publisering

BARNEVERN_OMSORG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_FODTAAR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BARNEVERN_OMSORG12

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_GRPOENG

Ny variabel: Første publisering

VALG_TVERRVEKT

Ny variabel: Første publisering

VALG_MANNTALL_KOMMNR

Ny variabel: Første publisering

BARNEVERN_HJELPETIL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 10 - 2021-09-16

Data om befolkning oppdatert til nyeste årgang.

BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PARSTATUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN3_I_FAM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANT_SOSKEN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

BEFOLKNING_BARN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_SOSKENKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FORELDREKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN_I_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_IMPUTERT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SUPPLSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 9 - 2021-08-27

Nye variabler skatt.

SKATT_BRUTTOINNTEKT

Ny variabel: Første publisering

SKATT_NETTOFORMUE

Ny variabel: Første publisering

SKATT_GJELD

Ny variabel: Første publisering

SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT

Ny variabel: Første publisering

SKATT_ANVENDT_SAERFRADRAG

Ny variabel: Første publisering

SKATT_FORMUESKATT

Ny variabel: Første publisering

SKATT_BRUTTOFORMUE

Ny variabel: Første publisering

SKATT_FASTSATT_SKATT

Ny variabel: Første publisering

SKATT_REALKAPITAL

Ny variabel: Første publisering

SKATT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Ny variabel: Første publisering

Oppdatert metadata befolkning.

BEFOLKNING_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_ANT_SOSKEN

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BARN_I_HUSH

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler inntekt.

INNTEKT_ASK_MARK

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_FORMUE_UTLAND

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_FOND

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_VERDIPAPIR

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_USIKRET_GJELD

Ny variabel: Første publisering

Data om utdanning med oppdaterte årganger/observasjoner. Nye variabler skatt.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_SOSBAK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NUS2000_FAR_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

NUDB_NUS2000_MOR_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

NUDB_BU

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

NUDB_KURS_LOEPENR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_KURS_UTFALL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_MERUTG_KOST_LOSJI

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KOMM_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_KURS_NUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

SKATT_ARV_GAVER

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

SKATT_FRADR_REISEUTGIFTER

Ny variabel: Første publisering

SKATT_FRADR_FAGFORENING

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

Versjon 8 - 2021-06-08

Data om boforhold og befolkning med oppdaterte årganger/observasjoner.

BEFOLKNING_INNGRUNN1

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.

BOFORHOLD_TRANGBODD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

PENSJ1967FDT_BTFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert title.

BARNEVERN_HJELPETIL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

PENSJ1967FDT_ETFAK

Oppdatert metadata: Oppdatert title.

Versjon 7 - 2021-05-27

Data om boforhold, trygd og sysselsetting oppdatert til nyeste årgang.

SOSHJLPFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNETRMOTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_EIEFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBAVKLARPFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_HUSHTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

UFOERP2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KJOKKENKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGGEAAR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPO2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATBRN2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNETRMOTFDT_STATUSK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_P_AREAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_MNDUTBET

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SIVSTANDFDT_SIVSTAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_EIE_LEIE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BRUKSAREAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPO2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INTROSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_LAAN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

HJELPSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

UFOERP2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BOLIG_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ALDPENSJ2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNETRMOTFDT_BELOP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATFAM2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPP2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOSATTEFDT_BOSTED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNETRMOTFDT_ANTBARN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATEKT2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_WC

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BOLETA

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_ROM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTZFDT_ANT_KOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBSOEK2001FDT_HOVED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SUPPLSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATEKT2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPP2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

GRUNNSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_ANTKOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_BIDB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_BAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 6 - 2021-04-29

Ny variabel bydel.

BEFOLKNING_BYDEL

Ny variabel: Første publisering

Oppdatert metadata utdanning.

NUDB_GS_STP_KROE

Oppdatert metadata: Oppdatert title.

Data om inntekt oppdatert til nyeste årgang. Nye variabler utdanning og Lånekassen.

INNTEKT_HUSH_IES_EU

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SEK_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BER_REALKAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_NARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGER

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_PRIM_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WOVERFOR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_NAT

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_ANDREKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_ENM

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_GS_STP_HEI

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

LAANEKASSEN_UTBETALT_LAAN

Ny variabel: Første publisering

NUDB_GS_STP_NOM

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_RENTUT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AKSJEUTBYTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_GRUNN_HJELP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_NOH

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_AFP_OFF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_KODE218

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_SALDO_GEBYR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_GS_STP_NAM

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_BANKINNSK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_LONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WLONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_HUSH_IES

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_ARBLED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_ENS

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_RENTINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_KONTANTSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WIES

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BOSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_MHE

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_AFP_SUM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_REALISASJONSTAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BRUTTOFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_KHV

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_SYKEPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FORSORGERFRADRAG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSAMINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_FORELDREPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_YRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_SALDO_LAAN

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_FORMUESKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SOSIAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKFROVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_SALDO_RENTER

Ny variabel: Første publisering

NUDB_GS_STP_KRO

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_FTRYG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_KRL

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_BARNETRYGD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WNARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BER_BRFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_MAT

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_GS_STP_SAM

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_STUDIESTIPEND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_REAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_KROE

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_WSKATOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_GS_STP_MUS

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_GS_STP_SAF

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_GS_STP_NOS

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_AFP_PRIV

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_OVERFOR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND

Ny variabel: Første publisering

NUDB_GS_STP_RLE

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_UTSKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WSKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_SUM_ARBAVKL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_GJELD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_PGIVINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_WYRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

Versjon 5 - 2021-03-16

Data om barnevern, befolkning, utdanning og sysselsetting med oppdaterte årganger/observasjoner.

BEFOLKNING_FAR_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_STATUSKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

BARNEVERN_KOMM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BARNEVERN_HJELPETIL12

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG05

Ny variabel: Første publisering.

BEFOLKNING_MRK_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_IES

Fjernet variabel: Første publisering

BEFOLKNING_FODELAND

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG05

Ny variabel: Første publisering.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_INNALDER

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Endret populasjon.

BEFOLKNING_MOR_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_INVKAT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_LANDBAK3GEN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BOFORHOLD_HEIS

Fjernet variabel: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_OMSORG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_FORSTDATO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_TETTNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_FODTAAR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_OMSORG12

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_TS_KODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNEVERN_HJELPETIL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste. Oppdatert beskrivelse.

BEFOLKNING_DOEDS_DATO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_KJOENN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

Versjon 4 - 2021-02-17

Oppdatert metadata barnevern.

BARNEVERN_HJELPETIL12

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

BARNEVERN_OMSORG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

BARNEVERN_OMSORG12

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

BARNEVERN_HJELPETIL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

Oppdaterte metadata befolkning og barnevern.

BARNEVERN_KOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_HJELPETIL12

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_OMSORG

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_FODTAAR

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_OMSORG12

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_HJELPETIL

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

Nye variabler barnevern og inntekt. Oppdaterte metadata sysselsetting.

REGSYS_NARING_SN94

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_HUSH_IES_EU

Ny variabel: Første publisering

BARNEVERN_KOMM

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_NARINNT

Ny variabel: Første publisering

BARNEVERN_HJELPETIL12

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_SKPLOVF

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ORGBED

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_ANDREKAPINNT

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_IES

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AFP_OFF

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_LONN

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_HUSH_IES

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_YRKE_PUBL

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_VIRK_NACE1_SN07

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ORGFOR

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_NARING_SN2002

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AFP_SUM

Ny variabel: Første publisering

BARNEVERN_OMSORG

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_FORSORGERFRADRAG

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_FORELDREPENGER

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_YRKINNT

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_FTRYG

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_BARNETRYGD

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARBTID

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

BARNEVERN_FODTAAR

Ny variabel: Første publisering

BARNEVERN_OMSORG12

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_NARING_SN2007

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Oppdatert title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_ARBTIM

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_SEKTOR_2014

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Oppdatert metadata: Oppdatert beskrivelse.

INNTEKT_AFP_PRIV

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_OVERFOR

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_YRKSTAT

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

BARNEVERN_HJELPETIL

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse.

REGSYS_FORG_FRM

Oppdatert metadata: Oppdater title. Oppdatert beskrivelse. Oppdatert kodeliste.

INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR

Ny variabel: Første publisering

Data om befolkning, boforhold, inntekt, og sysselsetting oppdatert til nyeste årgang. Rettet feil i tre variabler.

BEFOLKNING_STATUSKODE

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_EIEFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_HUSHTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KJOKKENKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGGEAAR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_MRK_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PARSTATUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_P_AREAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_EIE_LEIE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BRUKSAREAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_REGSTAT

Fjernet variabel: Første publisering

REGSYS_FRTK_ORG_FORM

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data.

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BOLIG_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_TRANGBODD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BRUTTOFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_SOSKENKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Oppdatert metadata: Justert linjeskift i description.

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_WC

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_BOLETA

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_TETTNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

BOFORHOLD_ANTALL_ROM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Oppdatert metadata: Justert linjeskift i description.

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data.

BEFOLKNING_TS_KODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Oppdatert metadata: Justert linjeskift i description.

BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOFORHOLD_ANTALL_BAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

REGSYS_FORG_FRM

Endret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatert kodeliste.

INNTEKT_PGIVINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 3 - 2020-10-29

Data om utdanning, befolkning, inntekt, trygd og sysselsetting oppdatert til nyeste årgang

BEFOLKNING_FAR_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

REGSYS_ARBKOMM

Endret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode.

INNTEKT_SEK_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BER_REALKAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BARNETRMOTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WIES_KORRIGERT

Fjernet variabel: Første publisering

INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ARBAVKLARPFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACH

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

REGSYS_ORGBED

Endret data og/eller metadata: Data rettet. Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode.

NUDB_SOSBAK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_PRIM_MARK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

UFOERP2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WOVERFOR

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Nye årganger.

BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPO2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATBRN2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BARNETRMOTFDT_STATUSK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_INNGRUNN1

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BEFOLKNING_FODELAND

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatering i kodeliste.

NUDB_NUS2000_FAR_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

INNTEKT_RENTUT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_AKSJEUTBYTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_MNDUTBET

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_GRUNN_HJELP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SIVSTANDFDT_SIVSTAND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_FRTK_SEKTOR_2014

Ny variabel: Første publisering

NUDB_NUS2000_MOR_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

INNTEKT_WOVERFOR_KORRIGERT

Fjernet variabel: Første publisering

INNTEKT_KODE218

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_INNALDER

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_BANKINNSK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ENSLIGOVGFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPO2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_MOR_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_WLONN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_ARBLED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ENSLIGBTSFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_INVKAT

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

REGSYS_FRTK_ID_SSB

Ny variabel: Første publisering

NUDB_BU

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

INTROSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_RENTINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_LAAN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

HJELPSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_LOEPENR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_KURS_UTFALL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_KONTANTSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WIES

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Nye årganger.

INNTEKT_BOSTOTTE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

UFOERP2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_LANDBAK3GEN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatering i kodeliste.

ALDPENSJ2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_VIRK_NACE1_SN07

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ORGFOR

Endret data og/eller metadata: Data rettet. Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

BARNETRMOTFDT_BELOP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATFAM2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

AFPP2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WKAPINNT

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Nye årganger.

INNTEKT_REALISASJONSTAP

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANT_SOSKEN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SYKEPENGER

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WSAMINNT

Endret data og/eller metadata: Rettet feil i data. Nye årganger.

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatering i kodeliste.

BEFOLKNING_BARN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

KVALIFSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BOSATTEFDT_BOSTED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

BARNETRMOTFDT_ANTBARN

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KOMM_16

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner. Oppdatert kodeliste.

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_WKAPINNT_KORRIGERT

Fjernet variabel: Første publisering

ETLATEKT2011FDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FORSTDATO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_WSAMINNT_KORRIGERT

Fjernet variabel: Første publisering

INNTEKT_FORMUESKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_SOSIAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WSKFROVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_KURS_NUS

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Oppdatert kodeliste.

KVALIFSTZFDT_ANT_KOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WNARINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_BER_BRFORM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

NUDB_KURS_FNR

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

ARBSOEK2001FDT_HOVED

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_NARING_SN2007

Endret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatert kodeliste.

INNTEKT_STUDIESTIPEND

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_REAL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_WSKATOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_FORELDREKODE

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_BARN_I_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARBTIM

Endret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode.

REGSYS_SEKTOR_2014

Endret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatert kodeliste

REGSYS_VIRK_ID_SSB

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_IMPUTERT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SUPPLSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

ETLATEKT2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_YRKSTAT

Endret data og/eller metadata: Endring i beskrivelsen av gyldighetsperiode. Oppdatering i kodeliste.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

AFPP2011FDT_GRAD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

GRUNNSTFDT_MOTTAK

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_UTSKATT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_ANTKOM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WSKPLOVF

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_DOEDS_DATO

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_SUM_ARBAVKL

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

SOSHJLPZFDT_BIDB

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

INNTEKT_GJELD

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

BEFOLKNING_KJOENN

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK

Endret data og/eller metadata: Oppdatert med nye observasjoner.

INNTEKT_WYRKINNT

Endret data og/eller metadata: Nye årganger.

Versjon 2 - 2020-09-28

Nye årganger for ni variabler

BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

BEFOLKNING_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret datatype fra alfanumerisk til numerisk.

BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

BEFOLKNING_BARN3_I_FAM

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR

Endret data og/eller metadata: Nye årganger. Endret populasjon, nå inkludert alle verdier.

Versjon 1 - 2020-06-18

Initiell versjon 1.0.0.

REGSYS_NARING_SN94

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_FAR_FNR

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARBKOMM

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_SEK_MARK

Ny variabel: Første publisering

ARBSOEK1992FDT_STONAD

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_BER_REALKAP

Ny variabel: Første publisering

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES09

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

SOSHJLPFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BARNETRMOTFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BOFORHOLD_EIEFORM

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WIES_KORRIGERT

Ny variabel: Første publisering

PENSJ1967FDT_GPFAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Ny variabel: Første publisering

ARBAVKLARPFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_BACH

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

REGSYS_ORGBED

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_HUSHTYPE

Ny variabel: Første publisering

NUDB_SOSBAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_PRIM_MARK

Ny variabel: Første publisering

UFOERP2011FDT_GRAD

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_WOVERFOR

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_KJOKKENKODE

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_BYGGEAAR

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_MRK_FNR

Ny variabel: Første publisering

AFPO2011FDT_GRAD

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

ETLATBRN2011FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND

Ny variabel: Første publisering

BARNETRMOTFDT_STATUSK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_PARSTATUS

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_INNGRUNN1

Ny variabel: Første publisering

ETLATBRN1992FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_FODELAND

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER

Ny variabel: Første publisering

NUDB_NUS2000_FAR_16

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_RENTUT

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_P_AREAL

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_AKSJEUTBYTTE

Ny variabel: Første publisering

PENSJ1967FDT_TPFAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

SOSHJLPZFDT_MNDUTBET

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

REHABFDT_INNV_GRAD

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_GRUNN_HJELP

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMTYP

Ny variabel: Første publisering

SIVSTANDFDT_SIVSTAND

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

UFOERP1992FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

AFPO1992FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES05

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BOFORHOLD_EIE_LEIE

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_BRUKSAREAL

Ny variabel: Første publisering

PENSJ1967FDT_STFAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_REGSTAT

Ny variabel: Første publisering

ETLATEKT1992FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_NUS2000_MOR_16

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_WOVERFOR_KORRIGERT

Ny variabel: Første publisering

TIDSUFOERPFDT_UFG

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_KODE218

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_INNALDER

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_BANKINNSK

Ny variabel: Første publisering

ENSLIGOVGFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

FUFOERPFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

AFPO2011FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_MOR_FNR

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WLONN

Ny variabel: Første publisering

ARBSOEK1992FDT_TILTAK3

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_ARBLED

Ny variabel: Første publisering

ENSLIGBTSFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_INVKAT

Ny variabel: Første publisering

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG08

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPREG09

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_BU

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

PENSJ1967FDT_UFG

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INTROSTFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_RENTINNT

Ny variabel: Første publisering

SOSHJLPZFDT_LAAN

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

HJELPSTFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_KURS_LOEPENR

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL

Ny variabel: Første publisering

PENSJ1967FDT_FRADFAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_TJENPEN

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_UTFALL

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_KONTANTSTOTTE

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WIES

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_BOSTOTTE

Ny variabel: Første publisering

UFOERP2011FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

REGSYS_YRKE_PUBL

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_BOLIG_HUSH

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

KVALIFSTZFDT_KVP_STONAD

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_LANDBAK3GEN

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD

Ny variabel: Første publisering

ENSLIGUTDFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

ALDPENSJ2011FDT_GRAD

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ORGFOR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

REGSYS_NARING_SN2002

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_HEIS

Ny variabel: Første publisering

BARNETRMOTFDT_BELOP

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

ETLATFAM2011FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

AFPP2011FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_BARN3_I_FAM

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_TRANGBODD

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WKAPINNT

Ny variabel: Første publisering

PENSJ1967FDT_BTFAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_REALISASJONSTAP

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_ANT_SOSKEN

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_BRUTTOFORM

Ny variabel: Første publisering

ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_SYKEPENGER

Ny variabel: Første publisering

REHABFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_WSAMINNT

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_BARN

Ny variabel: Første publisering

KVALIFSTFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_SOSKENKODE

Ny variabel: Første publisering

BOSATTEFDT_BOSTED

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BARNETRMOTFDT_ANTBARN

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_KOMM_16

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_WKAPINNT_KORRIGERT

Ny variabel: Første publisering

ETLATEKT2011FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_FORSTDATO

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WSAMINNT_KORRIGERT

Ny variabel: Første publisering

FUFOERPFDT_UFG

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_FORMUESKATT

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_SOSIAL

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_ANTALL_WC

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WSKFROVF

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BOFORHOLD_BOLETA

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_TETTNR

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_ANTALL_ROM

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_NUS

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARBTID

Ny variabel: Første publisering

KVALIFSTZFDT_ANT_KOM

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WNARINNT

Ny variabel: Første publisering

PENSJPOENGFDT_SPT

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

ETLATFAM1992FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_ANTREGSTAT_FAMNR_I_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_BER_BRFORM

Ny variabel: Første publisering

NUDB_KURS_FNR

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

ARBSOEK2001FDT_HOVED

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR

Ny variabel: Første publisering

TIDSUFOERPFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

REGSYS_NARING_SN2007

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_STUDIESTIPEND

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_REAL

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WSKATOVF

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_FORELDREKODE

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_BARN_I_HUSH

Ny variabel: Første publisering

PENSJPOENGFDT_OPT

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_SEKTOR

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_ARBTIM

Ny variabel: Første publisering

REGSYS_SEKTOR_2014

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_IMPUTERT

Ny variabel: Første publisering

AFPP1992FDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

SUPPLSTFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_TS_KODE

Ny variabel: Første publisering

PENSJ1967FDT_VTSMFAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE

Ny variabel: Første publisering

UFOERP1992FDT_UFG

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

ETLATEKT2011FDT_GRAD

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

REGSYS_YRKSTAT

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

AFPP2011FDT_GRAD

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

REHABFDT_DAGSATS

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

GRUNNSTFDT_MOTTAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_UTSKATT

Ny variabel: Første publisering

SOSHJLPZFDT_ANTKOM

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_WSKPLOVF

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_DOEDS_DATO

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_SUM_ARBAVKL

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE

Ny variabel: Første publisering

SOSHJLPZFDT_BIDB

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_GJELD

Ny variabel: Første publisering

BOFORHOLD_ANTALL_BAD

Ny variabel: Første publisering

ARBSOEK1992FDT_TILTAK5

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_KJOENN

Ny variabel: Første publisering

BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR

Ny variabel: Første publisering

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

PENSJ1967FDT_ETFAK

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPLES08

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

REGSYS_FORG_FRM

Ny variabel: Første publisering

NUDB_NP_SKALAPOENG_NPENG08

Ny variabel: Første publisering i RAIRD

INNTEKT_PGIVINNT

Ny variabel: Første publisering

INNTEKT_WYRKINNT

Ny variabel: Første publisering