Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Barn - kode for søskentyper i husholdningen

BEFOLKNING_SOSKENKODE

Variabelen viser om barnet bor sammen med helsøsken, halvsøsken og/eller stesøsken. Bare de som er regnet som barn i barnestatistikken har fått kode, dvs. personer 0-17 år som er registrert bosatt sammen med minst én forelder. Søsken som har et annet familienummer enn barnet selv, for eksempel fordi de er gift eller har egne barn, regnes med så lenge søskenet bor i husholdningen. For en del barn er fars/(mors) fødselsnummer uoppgitt eller ugyldig (sistnevnte gjelder stort sett eldre "barn"). Fødselsnummer er uoppgitt når far(mor) er ukjent eller aldri har bodd i Norge. Hvis flere barn i samme husholdning har uoppgitt for fars(mors) fødselsnummer, blir de regnet som helsøsken dersom den andre foreldrens fødselsnummer er det samme.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og som er barn i husholdningen.

8 kategorier

0Ingen søsken
1Kun helsøsken
2Kun halvsøsken
3Kun stesøsken
4Hel- og halvsøsken
5Hel- og stesøsken
6Halv- og stesøsken
7Hel-, halv- og stesøsken
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
 • 2023-01-01

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.