Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Koblingsnivå husholdning - bolig

BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG

Variabelen viser om en privathusholdning er direkte eller statistisk koblet til en bolig, eller om den mangler kobling. Variabelen gir samme type informasjon som Kilde kobling husholdning_bolig, men på et mer aggregert nivå. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ.

3 kategorier

DIRDirekte kobling
STATStatistisk kobling
UKPLUkoblet husholdning
  • Boforhold
  • Husholdning
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2019-01-01
Oppdatert2020-12-07
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.