Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Næring hovedarbeidsgiver (SN2007)

REGSYS_NARING_SN2007

Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering versjon brukt fra 2009

Populasjon

Bosatte i Norge

845 kategorier

00.000Uoppgitt
01.000Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell, ufordelt
01.470Fjørfehold, ufordelt
02.000Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, ufordelt
03.000Fiske, fangst og akvakultur, ufordelt
96.030Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
96.040Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
96.090Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
97.000Lønnet arbeid i private husholdninger
99.000Internasjonale organisasjoner og organer
  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Gyldighetsperiode2008-11-16 - 2014-11-16
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2008-11-16
  • 2009-11-16
  • 2010-11-16
  • 2011-11-16
  • 2012-11-16
  • 2013-11-16
  • 2014-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.