Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bruksenhetstype

BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE

Rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. Videre kan en bruksenhet være en bygning, f.eks. kontorbygg, eller flere bygninger, f.eks. sykehus, men kan også være del av bygning, f.eks. bohenhet (bolig), kontorenhet, avd. i sykehus.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

5 kategorier

AAnnet enn bolig
BBolig
FFritidsbolig
IIkke godkjent bolig
SImputert-bolig
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2021-01-01
Oppdatert2022-04-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.