Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Arbeidsmarkedsstatus, hovedarbeidsforhold

REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS

Angir ulike kategorier for arbeidsmarkedsstatus. Gjelder hovedarbeidsforholdet (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Denne variabelen erstatter REGSYS_YRKSTAT fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt.

6 kategorier

0Utenfor arbeidsstyrken (kun årlig)
1Lønnstaker
2Selvstendig (kun årlig)
3Helt ledig (annen definisjon enn i statistikken over arbeidsledige, se dokumentasjonen)
4Ikke-lønnstaker (kun mnd/kvartal)
9Ikke-relevante lønnstakerforhold (holdes utenfor syss statistikk)
  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Gyldighetsperiode2015-11-16 - 2022-11-16
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16
  • 2020-11-16
  • 2021-11-16
  • 2022-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.