Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Husholdningsnummer

INNTEKT_HUSHNR

Husholdningsnummer er fødselsnummeret til kontaktpersonen i husholdningen. Personer med samme husholdningsnummer tilhører samme husholdning. Husholdningsnummer i inntektsstatistikken brukes for å vise de økonomiske levekårene til privathusholdningene, og man har tilnærmet seg en definisjon av husholdning som ligger opp til det som ofte benevnes som «kosthusholdning». Med det menes at husholdningens medlemmer har felles økonomi, felles tilgang på matvarer og andre livsnødvendigheter. Eksempelvis flyttes studenter ut av foreldrehusholdningen dersom det er en viss geografisk avstand mellom folkeregistrert bopel og studiested. Unge som ikke har meldt flytting, men som vi ser har arbeidsinntekt på et sted unna foreldrehjemmet som ikke tilsier pendling, flyttes også ut av foreldrehusholdningen. Beboere på alders- og sykehjem registreres som ikke tilhørende en privathusholdning. Felles for disse er at det forsøkes komme frem til de personer som daglig deler felles bopel og økonomi. Husholdningsnummer felles husholdningsøkonomi er relatert til variabler om inntekt for husholdninger som anses å ha felles husholdningsøkonomi. I tillegg foreligger en variabel BEFOLKNING_HUSHNR som angir husholdningsnummer for personer som tilhører samme bohusholdning.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

 • Befolkning
 • Inntekt
Gyldighetsperiode2004-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forHusholdning
FormatRandomUInt48
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2004-12-31
 • 2005-12-31
 • 2006-12-31
 • 2007-12-31
 • 2008-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
 • 2021-12-31
 • 2022-12-31