Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Institusjonell sektor 2012

REGSYS_SEKTOR_2014

Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95). Ny standard fra 2012

Populasjon

Bosatte i Norge

25 kategorier

1110Statens forretningsdrift
1120Statlig eide aksjeselskaper mv.
1510Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
1520Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
2100Private aksjeselskaper mv.
7000Ideelle organisasjoner
8200Personlig næringsdrivende
8300Borettslag o.l.
8500Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.
9000Utlandet
  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Gyldighetsperiode2011-11-16 - 2014-11-16
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2011-11-16
  • 2012-11-16
  • 2013-11-16
  • 2014-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.