Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Pensjoner fra folketrygden

INNTEKT_FTRYG

Omfatter egne pensjoner og ytelser fra folketrygden inkl. ektefelletillegg og barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre. Variabelen omfatter mottatte pensjoner og ytelser fra folketrygden i løpet av kalenderåret.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt
  • Inntekt og forbruk
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2021-12-31
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK