Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Antall personer i familien

BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR

Familiestørrelse er antall personer i familien, dvs. personer med samme familienummer. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2019-01-01
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
Måleenhetantall

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01