Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY

År og måned personen er registert med fullført utdanning på Høgskolekandidatnivå, dvs fullført utdanning på NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klassetrinn = 15 eller 16. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase

Populasjon

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

  • Utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-08-11
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatYYYYMM
MåleenhetN/A