Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Utbetalt stipend - Annet

LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNET

Variabelen viser stipend fra andre stipendytelser enn stipend som er omgjort fra basislån ved fullført grad og eksamen (omgjøring grad og omgjøring eksamen) fra Lånekassen. De viktigste stipendytelsene er: Utstyrsstipend, inntektsavhengig stipend, borteboerstipend, barnestipend, tilleggsstipend nedsatt funksjonsevne, foreldrestipend, sykestipend, skolepengestipend, reisestipend, språkstipend og flyktningstipend. Enkelte av disse stipendene kan gjøres om til lån etter behovsprøving av inntekt og formue. Variabelen viser summen av stipend som ikke har blitt omgjort til lån per januar to kalenderår etter utbetalt kalenderår.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Lånekassen
Gyldighetsperiode2019-01-01 - 2020-12-31
Oppdatert2022-04-29
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK