Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Arbeidstidsordning (skift- og turnusordninger)

ARBLONN_ARB_TID_ORDNING

Variabelen viser arbeidstidsordning som er en avtale om når på døgnet arbeidet skal skje og eventuelt variasjoner i denne over en periode. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/registerbasert-lonns-og-sysselsettingsstatistikk-basert-pa-a-ordningen.

Populasjon

Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

8 kategorier

-1Ugyldig kode
-2Uoppgitt kode
andre_skiftAndre skift
dogn355Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u
helkont336Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u
ikke_skiftIkke skift
offshore336Arbeid offshore - 33,6 t/u
skift365Skiftarbeid - 36,5 t/u
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
Gyldighetsperiode2015-01-16 - 2023-07-16
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-16
 • 2015-02-16
 • 2015-03-16
 • 2015-04-16
 • 2015-05-16
 • 2023-03-16
 • 2023-04-16
 • 2023-05-16
 • 2023-06-16
 • 2023-07-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.