Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Skattepliktig realkapital

SKATT_REALKAPITAL

Variabelen omfatter faste eiendommer, anlegg og skog, driftsløsøre og andre eiendeler i næring og innbo og løsøre. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/646/nb Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr.

  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2019-12-31
Oppdatert2021-08-27
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK