Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Årstall første gang fullført treårig videregående skolenivå

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS

Variabelen viser år og måned personen er registrert med en fullført treårig videregående skole. Fullført treårig videregående skole defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE ulik 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående skolenivå) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) i NUDB. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase.

Populasjon

Variabelen omfatter personer registrert med en fullført utdanning innenfor videregående opplæring der NUS2000-nivået er 4 eller 5, dvs. videregående skolenivå og fagskolenivå.

  • Høyere utdanning
  • Utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatYYYYMM
MåleenhetÅr og måned