Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Antall barn (0-17 år) i familien

BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR

Som barn regnes her personer under 18 år som er registrert bosatt i familien til minst en av foreldrene. Familie er definert som personer som er bosatt i samme bolig og som er knyttet til hverandre som ektefeller, registrerte partnere, samboere og/eller som foreldre og barn (uansett barnets alder).

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2022-01-01
Oppdatert2022-07-06
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetAntall

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01