Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Arbeidsstedskommune, hovedarbeidsforhold

REGSYS_ARB_ARBKOMM

Angir hvilken kommune virksomheten som en person arbeider i, er lokalisert. Gjelder hovedarbeidsforholdet (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Denne variabelen erstatter REGSYS_ARBKOMM fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

379 kategorier

-1Ugyldig kode
-2Uoppgitt kode
0000Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0301Oslo
1101Eigersund
5443Båtsfjord
5444Sør-Varanger
88888888 Ukjent
9999Uoppgitt
xxxxxxxx Ukjent
  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Gyldighetsperiode2015-11-16 - 2022-11-16
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forKommune
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16
  • 2020-11-16
  • 2021-11-16
  • 2022-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.