Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Skattepliktig nettoformue

SKATT_NETTOFORMUE

Nettoformue er skattepliktig bruttoformue fratrukket gjeld. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/18/nb.

Populasjon

Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2021-12-31
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK