Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Gruppering av skoleslag

NUDB_KURS_UTD

Variabelen viser gruppering av skoleslag. Grupperingen er laget ved å kombinere opplysninger om utdanningens art, institusjonens næringskode og lovverket som regulerer utdanningsvirksomheten (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), Lov om frittståande skolar (friskolelova), Lov om fagskoleutdanning, Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) og Lov om universiteter og høyskoler). Den særskilte skoleslagsgrupperingen er en intern kode som benyttes i statistikkproduksjonen. Grupperingen har som formål å gi en mer presis angivelse av ulike skole- og utdanningstyper innenfor utdanningssystemet. Den vil være en sentral grupperingsvariabel i tabeller over utdanning publisert i Statistisk sentralbyrå.

Populasjon

Variabelen omfatter alle personer registrert med en utdanning, fra grunnskole til universitet og høgskole.

17 kategorier

100Grunnskoler
211Videregående skoler
212Lærlinger
220Annen videregående utdanning
311Statlige høgskoler
510Folkehøgskoler
520Arbeidsmarkedskurs
610Videregående utdanning i utlandet
620Høyere utdanning i utlandet
710Fagskoler (egen gruppering fra 2004/2005)
  • Utdanning
  • Utdanningsnivå
Gyldighetsperiode1988-08-01 - 2021-08-01
Oppdatert2022-05-27
EnhetstypeKurs
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.

  • Første beskrivelse av variabelen