Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bankinnskudd

INNTEKT_BANKINNSK

Innskudd i innenlandske banker ved utgangen av året. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Bosatte i Norge

  • Inntekt
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2020-12-31
Oppdatert2022-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK