Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Koblingskode husholdning - bolig

BOFORHOLD_BOLIG_HUSH

Variabelen viser om en privathusholdning er koblet til en bolig eller ikke, om de bosatte ikke tilhører en privathusholdning (felleshusholdning mv.) eller om husholdningen regnes som bosatt i utlandet og dermed ikke inngår i populasjonen av husholdninger i Norge. Koblede husholdninger omfatter både direkte koblede og statistisk koblede. Variabelen viser også hvilke boliger som ikke er koblet til en husholdning.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

5 kategorier

ANDAndre husholdninger (ikke privat)
BUHBolig ikke koblet til husholdning
HMBHusholdning koblet til bolig
HUBHusholdning ikke koblet til bolig
UTLI utlandet
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2022-01-01
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.