Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Antall barn i husholdningen, uansett alder

BEFOLKNING_BARN3_I_HUSH

Som barn regnes her personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av foreldrene. Mindreårige som er bosatt sammen med andre voksne enn sine foreldre, for eksempel fosterbarn, regnes i denne sammenheng ikke som barn i husholdningen. Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

Populasjon

Bosatte i Norge

 • Befolkning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2020-01-01
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
Måleenhetantall

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01