Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Innvandringsgrunn

BEFOLKNING_INNGRUNN1

Den grunnen til innvandring som gjelder for førstegangsinnvandrere med ikke nordisk statsborgerskap. Variabelen omfatter personer som har innvandret til Norge fra ikke-nordiske land, fra og med 1990. Innvandringsgrunn er slik oppholdsgrunnlaget framkommer i registreringer i utlendingsforvaltningens registre, og slik en ellers kan avlede den ut fra ulike relevante variabler. Variabelen er laget i SSB for demografisk bruk, og avspeiler ikke direkte de litt mer juridisk orienterte registreringene i utlendingsforvaltningen. Alle førstegangsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som kom etter 1989 har blitt tildelt en av hovedårsakene flukt, familie, arbeid, utdanning eller andre årsaker. Ikke-nordiske statsborgere må ha et oppholdsgrunnlag som registreres i utlendingsforvaltningens registre. Som nordisk statsborger trenger man ikke oppholdstillatelse/registreringsbevis for å bo og/eller jobbe i Norge, det kan derfor ikke angis innvandringsgrunn for disse og de omfattes ikke av datagrunnlaget

Populasjon

Bosatte i Norge

6 kategorier

ANNAnnet
ARBArbeid
FAMFamilie
FLUFlukt
UTDUtdanning
UKJUkjent
  • Befolkning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-06-08
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.