Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Renteutgifter

INNTEKT_RENTUT

Renter av gjeld til norske og utenlandske fordringshavere og andel av boligselskapsutgifter. Variabelen omfatter renteutgifter i løpet av kalenderåret.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt
  • Inntekt og forbruk
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2021-12-31
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK