Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Yrkeskode i henhold til STYRK08, hovedarbeidsforhold

REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08

Variabelen angir yrke for personens hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes sammen etter standard for yrkesklassifisering. Yrke dannes vanligvis uten hensyn til yrkesutøverens utdanning, yrkesstatus eller næring. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt som lønnstakere, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_YRKE_PUBL fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt som lønnstakere, hovedarbeidsforhold i november.

407 kategorier

0000Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres
0110Offiserer fra fenrik og høyere grad
0210Befal med sersjant grad
0310Menige
1111Politikere
9613Gatefeiere mv.
9621Bud mv.
9622Altmuligmann
9623Måleravlesere mv.
9629Andre hjelpearbeidere
  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Gyldighetsperiode2015-11-16 - 2020-11-16
Oppdatert2021-05-27
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16
  • 2020-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.