Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Lengde på kjøretøyet

KJORETOY_LENGDE

Variabelen viser lengde på kjøretøy.

Populasjon

Variabelen omfatter registrerte kjøretøy per 31.12 for hvert år i variabelens gyldighetsperiode. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
Gyldighetsperiode1998-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetCentimeter

Tverrsnittsdatoer

 • 1998-12-31
 • 1999-12-31
 • 2000-12-31
 • 2001-12-31
 • 2002-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
 • 2021-12-31
 • 2022-12-31