Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag

NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA

Variabelen viser år og måned personen er registrert med en fullført treårig videregående skole, allmennfag. Fullført treårig videregående skole, allmenfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE ulik 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) = 0 (allmenne fag). Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase.

Populasjon

Variabelen omfatter personer registrert med en fullført utdanning på NUS2000-nivå 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning), og som er registrert med fagfelt 0 (allmenne fag).

  • Høyere utdanning
  • Utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatYYYYMM
MåleenhetÅr og måned