Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Sykepenger

INNTEKT_SYKEPENGER

Sykepenger fra folketrygden (utbetalt av NAV), som kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i en sykdomsperiode . Dette inkluderer ikke arbeidsgiverperioden, der de første 16 dagene av sykemeldingen dekkes av arbeidsgiver. Feriepenger av sykepenger er medregnet. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Bosatte i Norge

  • Inntekt
Gyldighetsperiode2006-01-01 - 2019-12-31
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK