Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bostøtte, gjennomsnitt

BOSTOTTE_BOSTOTTE_GJSNITT

Variabelen viser husstandens gjennomsnittlige bostøtte per måned/innvilgede søknad. Beregnet basert på månedene søknaden er innvilget (Sum bostøtte/ antall innvilgede søknader).

Populasjon

Variabelen omfatter alle personer i bostøtteregisteret som har søkt om bostøtte ved utgangen av året. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Bostøtte
Gyldighetsperiode2014-01-01 - 2020-12-31
Oppdatert2023-08-24
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK