Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Aksjesparekonto

INNTEKT_ASK_MARK

En konto hvor personlig skatteytere kan samle børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler. Det kan også stå kontanter på en aksjesparekonto. Variabelen omfatter ikke fond på Aksjesparekonto fom. 2017

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt
  • Inntekt og forbruk
Gyldighetsperiode2017-01-01 - 2021-12-31
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK