Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Uførepensjon, uføregrad

UFOERP2011FDT_GRAD

Variabelen viser uføregrad i prosent (0-100). Denne angir i hvilken grad personens evne til å utføre inntektsgivende arbeid(inntekstevnen) er varig nedsatt. Variabelen er således sykdomsrelatert.

Populasjon

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2020-11-30
Oppdatert2021-05-27
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetPROSENT