Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Antall WC

BOFORHOLD_ANTALL_WC

Variabelen viser antall klosetter som befinner seg inne i selve boligen. Klosetter utenfor selve boligen eller som er felles for flere boliger, er ikke medregnet.

Populasjon

Variabelen omfatter privathusholdninger hvor husholdning er koblet til bolig, per 01.01.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2021-01-01
Oppdatert2022-04-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetAntall

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01