Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bostedskommune ved fylte 16 år

NUDB_KOMM_16

Alle personer født fra og med 1958 påføres bostedskommune/«hjemstedskommune» i det året de fyller 16 år. I tillegg får de som er registrert med første oppholdsdato i Norge etter fylte 16 år, bostedskommune 2580 Utlandet. Andre, dvs. de som er født før 1958 blir stående med uoppgitt kommune (kode 9999) ved fylte 16 år. Personer født etter 1957 som fortsatt står med uoppgitt hjemstedskommune, er de som ikke er funnet registrert bosatt det året de fyller 16. Det kan bero på feil i bostedsregistreringen eller at de har vært bosatt i utlandet, men likevel har første oppholdsdato i Norge før fylte 16 år.

Populasjon

Variabelen omfatter alle personer registrert i utdanning f.o.m. 1970. Alle som er født før 1958 har kode 9999 uoppgitt/ukjent.

379 kategorier

-1Ugyldig kode
-2Uoppgitt kode
0000Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0301Oslo
1101Eigersund
5443Båtsfjord
5444Sør-Varanger
88888888 Ukjent
9999Uoppgitt
xxxxxxxx Ukjent
  • Utdanning
  • Videregående utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forKommune
FormatN/A
MåleenhetN/A