Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Realisasjonsgevinster

INNTEKT_REALISASJONSGEVINST

Skattepliktige gevinster ved salg av fast eiendom og verdipapirer i løpet av kalenderåret. Realisasjonsgevinster omfatter gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom og gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i verdipapirfond mv. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Personer med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Bosatte i Norge

  • Inntekt
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2018-12-31
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK