Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Kjøretøygruppe kode

KJORETOY_KJT_GRUP

Variabelen viser inndeling av bilparken i kjøretøygrupper i samsvar med kjøretøyforskriften av 4. oktober 1994 § 2-2 samt forskrift om engangsavgift på motorvogner av 19. mars 2001. Kodene benyttes i Kjøretøyregisteret som driftes av Statens vegvesen.

Populasjon

Variabelen omfatter registrerte kjøretøy per 31.12 for hvert år i perioden 1998-2021. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

57 kategorier

101Personbil unntatt ambulanse
106Personbil (Ambulanse)
107Personbil (Leilighetsambulanse)
201Buss,- registrert første gang her i landet før 1.1.1983
210Buss,- registret for mindre enn 17 passasjerer
719Slepvogn,- annen slepvogn
721Semitrailer (med tank),- ikke til traktor
722Semitrailer (til traktor)
723Semitrailer (campingtilhenger)
729Semitrailer,- annen semitrailer
 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
Gyldighetsperiode1998-12-31 - 2021-12-31
Oppdatert2022-05-27
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1998-12-31
 • 1999-12-31
 • 2000-12-31
 • 2001-12-31
 • 2002-12-31
 • 2017-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
 • 2021-12-31

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.