Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Fars høyeste utdanning da personen var 16 år

NUDB_NUS2000_FAR_16

Fars høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på gruppering av utdanningsnivå som beskrevet her: http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/nye-definisjoner-av-utdanningsnivaaer

Populasjon

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

4431 kategorier

099901Ingen utdanning
099902Førskoleutdanning
099999Ingen utdanning og førskoleutdanning, uspesifisert fagfelt
101101Grunnskoleutdanning på barneskolenivå
101999Allmenne fag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning
899902Lic.philos.-utdanning
899903Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter
899904Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt
899999Forskerutdanning, uspesifisert fagfelt
999999Uoppgitt
  • Utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A