Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring

NUDB_SEMESTER_FFF_VS

Variabelen viser antall semester registrert før første fullførte treårig videregående skole. Fullført treårig videregående skole defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE ulik 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) i NUDB. Antall semester i HOVED = 1 og 2. Ikke inkludert opphold i utdanningen. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase.

Populasjon

Variabelen omfatter personer registrert med en fullført utdanning på NUS2000-nivå 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning).

  • Høyere utdanning
  • Utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetSemester