Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Avtalt arbeidstid per uke

REGSYS_ARB_ARBEIDSTID

Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. /n /n Mer informasjon om arbeidstid i A-ordningen og om arbeidstid i register før 2015 i https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. /n /n Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. /n /n Denne variabelen erstatter REGSYS_ARBTIM fra og med 2015.

Populasjon

Bosatte i Norge

  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Gyldighetsperiode2015-11-16 - 2019-11-16
Oppdatert2020-10-29
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
Måleenhettimer

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16