Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Avtalt Stillingsprosent

ARBLONN_ARB_STILLINGSPST

Variabelen viser avtalt stillingsprosent. Stillingsprosent er det man har avtalt å arbeide ifølge arbeidskontrakten. Arbeidsgiver skal ved rapportering ikke ta hensyn til merarbeid, overtid eller ulike typer fravær eller om timene er betalt eller ikke. Informasjon om stillingsprosent er basert på det som er rapportert til a-ordningen, men har gjennomgått en metode som gir bedre datagrunnlag for arbeidstid til statistikkproduksjon. For januar 2015 har vi kun informasjon om den innrapporterte stillingsprosenten. Fra oppstarten av a-ordningen i 2015 har innrapporteringen stadig blitt bedre. Dette reflekteres i at andelen med uoppgitt stillingsprosent har gått ned, og at det relativt sett gradvis har blitt færre arbeidsforhold som får beregnet en stillingsprosent. SSB har ikke brukt informasjon om arbeidstid i publisering før november 2015. Mer informasjon om arbeidstid i artikkelen: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. Data foreligger per måned og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet. SSB innhenter data fra A-ordningen for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak. Mer informasjon om A-ordningen og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/ https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen.

Populasjon

Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
Gyldighetsperiode2015-02-16 - 2022-12-16
Oppdatert2023-03-24
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetProsent

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-02-16
 • 2015-03-16
 • 2015-04-16
 • 2015-05-16
 • 2015-06-16
 • 2022-08-16
 • 2022-09-16
 • 2022-10-16
 • 2022-11-16
 • 2022-12-16