Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Familienummer

BEFOLKNING_REGSTAT_FAMNR

Familienummer som brukes i familiestatistikken fom. 2005 (og i FoB2001). Familienummer er konstruert fra fødselsnummer til eldste person i familien. Familie er her definert som personer som er bosatt i samme bolig og som er knyttet til hverandre som ektefeller, registrerte partnere, samboere og/eller som foreldre og barn (uansett barnets alder).

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2022-01-01
Oppdatert2022-07-06
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forFamilie
FormatRandomUInt48
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01