Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Skoleåret opplysningene er meldt

NUDB_UTVEKSL_SKOLEAAR

Variabelen angir hvilket skoleår de rapporterte data gjelder for. For et skoleår vil angivelse av årgang, f.eks. 2015, referere til siste kalenderår i skoleåret, dvs. 2014/2015. Variabelen gjelder for utvekslingsstudenter, dvs. innreisende og utreisende studenter på grunnlag av utvekslingsavtaler ved universiteter og høgskoler.

Populasjon

Variabelen gjelder for utvekslingsstudenter, dvs. innreisende og utreisende studenter på grunnlag av utvekslingsavtaler ved universiteter og høgskoler.

  • Utdanning
Gyldighetsperiode2004-08-01 - 2021-06-30
Oppdatert2022-09-02
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatYYYY
MåleenhetN/A