Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Avtalefestet pensjon, offentlig sektor

INNTEKT_AFP_OFF

Tidligpensjon for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor offentlig sektor. Omfatter også personer i privat sektor der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen og avtalen begynte å løpe før 1. januar 2011.(AFP - privat sektor med oppstart etter 1. januar 2011 føres i posten "Avtalefestet pensjon, privat sektor" - INNTEKT_AFP_PRIV). Gammel privat AFP fases ut i 2015. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ

  • Inntekt
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2019-12-31
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK