Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Grunnskolepoeng

NUDB_KURS_GRPOENG

Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved avsluttet grunnskole. Definisjon fram til og med 2006: Summen av elevens fagkarakterer i 11 fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterene. Hvis eleven mangler karakter i noen fag, blir det lagt til poeng for inntil to fag ut fra gjennomsnittskarakteren i de fagene eleven har karakter i. Definisjon fra og med 2007: Summen av alle karakterer dividert på antall karakterer, multiplisert med 10, kun for personer med 8 karakterer eller mer.

Populasjon

Variabelen inneholder alle som har fullført grunnskolen i perioden, som fullførte med minst 1 grunnskolepoeng.

  • Utdanning
  • Utdanningsnivå
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetGrunnskolepoeng