Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bygningstype standard 2000 aggregert inndeling

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Variabelen viser hvilken type bygning boligen befinner seg i. Grupperingen er en aggregering av detaljert bygningstype i Matrikkelen.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

6 kategorier

01Enebolig
02Tomannsbolig
03Rekkehus, kjedehus, andre småhus
04Store boligbygg
05Bygning for bofellesskap
06Andre bygningstyper
 • Boforhold
 • Husholdning
 • Levekår
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2022-01-01
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.