Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Skattefrie overføringer

INNTEKT_WSKFROVF

Skattefrie overføringer omfatter barnetrygd, bostøtte, studiestipend, sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad med flere. Alle mottatte overføringer gjelder i løpet av kalenderåret. Engangsstønaden ble innlemmet f.o.m. inntektsåret 1994. Kontantstøtten ble innlemmet fra august 1998. Forsørgerfradraget opphørte f.o.m. inntektsåret 2001. Skattefrie overføringer omfatter også samleposten "andre overføringer", se eksterne kommentarer knyttet til denne variabelen.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • Inntekt
  • Inntekt og forbruk
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK