Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Organisasjonsform

REGSYS_FORG_FRM

Variabelen angir organisasjonsform for foretaket der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Organisasjonsform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter som er gjeldende. Organisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske enheter. En enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og ny stiftelse. Denne variabelen erstattes med REGSYS_FRTK_ORG_FORM fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/registerbasert-lonns-og-sysselsettingsstatistikk-basert-pa-a-ordningen.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

48 kategorier

AAFYIkke næringsdrivende virksomhet
ADOSAdministrativ enhet -offentlig sektor
ANNAAnnen juridisk person
ANSAnsvarlig selskap
ASAksjeselskap
UDEFUdefinert
UTBGFrivillig registrert utleiebygg
UTLAUtenlandsk enhet
VIFEVirksomhet drevet i fellesskap
VPFOVerdipapirfond
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Gyldighetsperiode2000-11-16 - 2014-11-16
Oppdatert2020-12-07
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2000-11-16
 • 2001-11-16
 • 2002-11-16
 • 2003-11-16
 • 2004-11-16
 • 2010-11-16
 • 2011-11-16
 • 2012-11-16
 • 2013-11-16
 • 2014-11-16

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.