Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Bygningstype standard 2000 aggregert inndeling

BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR

Variabelen viser hvilken type bygning boligen befinner seg i. Grupperingen er en aggregering av detaljert bygningstype i Matrikkelen. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

6 kategorier

01Enebolig
02Tomannsbolig
03Rekkehus, kjedehus, andre småhus
04Store boligbygg
05Bygning for bofellesskap
06Andre bygningstyper
  • Boforhold
  • Husholdning
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2018-01-01
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetN/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

Historikk

Klikk på en dato for å se variabelen slik den så ut da.