Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven

NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV

Variabelen viser årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven. I videregående utdanning under lov om videregående opplæring defineres som utdanning med HOVED=1,2 og STUDRETN ulik blank og MRK_GRSKOLE = blank. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase.

Populasjon

Variabelen omfatter personer registrert med en utdanning innenfor videregående opplæring.

  • Utdanning
  • Videregående utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatYYYYMM
MåleenhetÅr og måned