Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Barnetrygd

INNTEKT_BARNETRYGD

Barnetrygd omfatter ordinær barnetrygd, småbarnstillegg, ekstra barnetrygd til enslige forsørgere og småbarnstillegg for personer bosatt i Nord-Troms og Finnmark. Variabelen omfatter barnetrygd i løpet av kalenderåret. Barnetrygd er en skattefri trygdeytelse som utbetales månedlig. For 1998 ble beløpet beregnet på bakgrunn av opplysninger om antall barn, husholdningstype og bosted. Fra og med 1999 blir beløpet innhentet fra Rikstrygdeverket. Barnetrygden er registrert på den som står som mottaker av stønaden, i de fleste tilfeller barnets mor. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Populasjon

Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ

  • Inntekt
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2019-12-31
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
MåleenhetNOK