Hopp til hovedinnhold

Dette er ikke nyeste versjon av denne variabelen.Gå til siste versjon

Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger (kg)

SB12241_KOSTRA_MATRIALGJENVINNING_AARSINNBYGGER

Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger (kg) fra tabell 12241: Hushaldsavfall og renovasjon, etter region, statistikkvariabel og år. Mer informasjon finnes i statistikkbanken:https://www.ssb.no/statbank/table/12241

Populasjon

Se "om statistikken" for tabellen for informasjon om produksjon og omfang.

  • Avfall
  • Avfall frå hushalda
  • KOSTRA
  • Natur og miljø
  • Statistikkbanken
Gyldighetsperiode2015-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-19
EnhetstypeKommune
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
Nøkkelvariabel forN/A
FormatN/A
Måleenhetkg